Zastupnici DF Bugojno na Kantonalnoj skupštini podnijeli jednu inicijativu i dva pitanja

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Ovim putem želimo obavijestiti građane o aktivnostima kluba zastupnika Demokratske fronte na sjednici Kantonalne skupštine održane 20.03.2017. godine u Travniku. Na ovoj sjednici smo podnijeli jednu inicijativu i dva pitanja i to:

Predmet: Inicijativa

Ovim putem tražimo od resornog Ministarstva pravosuđa i uprave da pokrene izmjenu Zakona o administrativnim taksama, a kojim tražimo da se ukine naplaćivanje takse u iznosu od 9,00 KM na uvjerenje o prebivalištu (CIPS).

Ovo naplaćivanje takse nije u skladu sa zakonom o ličnim dokumentima, jer građani dobijanjem lične karte imaju pravo i na uvjerenje o prebivalištu jer su istu platili 18,00 KM. Smatramo da je ova taksa previsoka i ne opravdana i predstavlja teret građanima u SBK.

Predmet :  Pitanje

Ovim putem želimo da obavijestimo inspekciju u ministarstvu obrazovanja da  JU KSC Bugojno nije ništa uradio po njihovom rješenju iz aprila 2016. godine, kojim su poništili Statut JU KSC Bugojno, i naredili da se raspiše konkurs za direktora JU i bibliotekara i tražimo da inspekcija sankcioniše odgovorne osobe.

Predmet : Pitanje

Tražimo od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da nam odgovore zašto se ne primjenjuje Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, odnosno zašto se isti zloupotrebljava od strane direktora Centara za socijalni rad, koji rade i diskriminaciju građana jer pojedina prava ostvaruju samo oni koji su dobri sa direktorom ili još gore oni koji su članovi njegove stranke. Ovdje prije svega mislim na porodiljsku naknadu koja po ovom Zakonu iz 2005. godine pripada porodiljama u visini od 35% prosječne plaće u SBK, koje ne rade i čiji bračni drug nije zaposlen, a u 2017 treba da se isplačuje u visini od 242 KM i to 6 mjeseci.

Tražimo da nam ministarstvo odgovori koliko je porodilja ostvarilo ovu naknadu za svaku Općinu u SBK u 2016. Godini i u kojem iznosu, također da nam odgovorite koliko je građana ostvarilo pravo na dječiji doplatak i u kojem iznosu.

Također želimo da obavijestimo građane da je klub zastupnika Demokratske fronte bio protiv formiranja dva i više lovišta na teritoriji jedne Općine i bili smo protiv odluke o formiranju nove škole u Jajcu, tj. pravljenja dvije škole pod jednim krovom u 2017. godini.

Napominjemo, da ova odluka nije u skladu sa Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH iz 2003. godine, koji zabranjuje novo dijeljenje škola i formiranje dvije škole pod jednim krovom, odnosno isti predviđa samo ujedinjenje postojećih škola.

S poštovanjem,

Press OO DF Bugojno

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/