Zastrašujući podaci o prometnoj sigurnosti u BiH

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

I opet šutnja, nema odgovora, niko nema odgovornosti, nema analize uzroka prometnih nesreća, nema mjera da se nesreće svedu na najmanji mogući broj, nema programa preventivnog djelovanja, opet će prevladati famozna izjava “da je to neprilagođena brzina”, tako svu odgovornost prebaciti na one kojih više nema, a mi , mi pričamo, sudbina,. No, je li baš to tako. Da li je to baš sudbina da nam na BH cestama godišnje gine oko 400 osoba? Da li smo mogli nešto napraviti, da se spase studenti koji su poginuli vozeći se iz Mostara u Osijek? Da li smo mogli spasiti učiteljice koje su krenule na sahranu kolegici, da spasimo ova tri mlada života, i sve druge koji su poginuli u prometnim nesrećama?

Nije to sudbina i ne može biti. Kako može biti sudbina kada mi imamo: Šta imamo? Imamo: državu BIH, Ministarstvo komunikacija i transporta BIH, Federalno ministarstvo prometa, Ministarstvo za saobraćaj RS, Agenciju za sigurnost saobraćaja u F BIH, Agenciju za sigurnost saobraćaja RS, Saobraćajni fakultet Sarajevo, Saobraćajni fakultet Doboj, Saobraćajni fakultet Travnik, Saobraćajni Fakultet Apeiron Banja Luka…. itd… Imamo stručnjaka za promet, imamo Vijeće za sigurnost prometa u BIH. Saobraćajni udruženja. I pored toga imamo najveći broj smrtno stradalih u prometnim nesrećama u BIH.

Niz pitanja na koje neko traba dati odgovore. Zašto svi šute? Šta oni rade? Da li je njima ovakvo stanje sigurnosti prometa na cestama prihvatljivo. Šta mi radimo kao građani, kao pojedinci, dajemo li ikakav doprinos na sigurnost cestovnog prometa u BiH ili i mi šutimo?

Za portal Bugojno-Danas.info govori Josip Topić dipl.ing.prometa, predavač i instruktor u Autoškoli Topić Jajce

Gospodine Topiću, ko je odgovoran?

Nesporno je da je najodgovornija država Bosna i Hercegovina odnosno državne institucije koje imaju nadležnosti za sigurnost u prometu. Zašto te institucije , između ostaloga i postoje, da predlože zakonodavnim tijelima inicijative za izradu ili izmjenu postojeće pravne legislative, šutnja znači slaganjem s postojećim stanjem.

Šta napraviti da se stanje sigurnosti cestovnog prometa poveća?

Sigurno je da ima riješena. Ko treba ponuditi riješena, pokrenuti inicijativu? Očito niko od gore navedenih, državne institucije izgleda ne znaju ili ne žele da ponude rješenja koja imaju za cilj smanjiti broj prometnih nesreća u BIH.
2006. godine u Parlamentu BIH donesen je Zakon o osnovama sigurnosti cestovnoga prometa u BIH, do 2018 godine taj zakon je mijenjan osam puta, sve su to bile parcijalne izmjene i ako su se predlagači zakona uvijek i redovno govorili kako je to dobar zakon, a upravo suprotno zakon je pokazao da nije dao očekivane rezultate. Kontrola prometa se svela na represivne mjere, očito s ciljem da se pune određeni budžeti, a ne da se preventivno djeluje, pored tolikih radara, i načina na koji se obavlja nadzor prometa, pravo je čudo da se nesreće dešavaju.

Kako smanjiti broj prometnih nesreća u BiH, a samim time i broj poginulih osoba?

Teško pitanje a odgovor još teži, ovo što ću reći neće se mnogima svidjeti. Općenito govoreći broj saobraćajnih nesreća u narednih deset godina neće se smanjiti, za očekivati je da će se iz godine u godinu povećavati. Međutim, ako institucije koje se bave sigurnošću građana samim time i sigurnosti cestovnoga prometa ponude određene mjere moguće je da se stanje počne popravljati i prije deset godina.

Koje su to mjere?

Prije svega treba izraditi strategiju sigurnosti cestovnoga prometa u Bosni i Hercegovini, strategijom odrediti akcione planove, te zadužiti sve društvene organizacije i segmente sustava koji su na bilo koji način povezani s prometom i sigurnosti prometa. Izraditi novi Zakon o osnovama sigurnosti cestovnoga prometa i prateće pravilnike doraditi. Izraditi programe osposobljavanja za sve vrste i kategorije vozila, postojeće programe doraditi. Analizirati uzroke prometnih nesreća po konačnim sudskim presudama. Danas uzroci prometnih nesreća ,odgovorno tvrdim u velikom postotku nisu relevantni i da na osnovu njih ne možemo predlagati riješenja koja bi te uzroke svela na najmanji mogući nivo. Ključno je u svemu što prije izraditi bazu podataka prometni nesreća koja sadrži sve relevantne podatke o mjestu, vremenu, sudionicima nesreće, izvršiti analizu prometnih nesreća i tom analizom doći do činjenični uzoraka prometnih nesreća. Nakon činjenični uzroka prometnih nesreća odrediti smjernice djelovanja.

Šta autoškole koja obavljaju poslove osposobljavanja kandidata za vozače možete napraviti?

Autoškole provode program osposobljabanja kandidata za vozače, program osposobljavanja kandidata za vozače propisan je Zakonom o osnovama sigurnosti cestovnoga prometa. Taj program je obuhvatio sve sadržaje koji se savladavaju tokom procesa osposobljavanja kandidata za vozače. Ono što je ovdje ključno pojasniti da autoškole ne provode ispite, to jest ni na koji način ne ocijenjuju znanje kandidata na ispitu.

Ko i kako ocjenjuje znanje kandidata odnosno budući vozača?

Za položiti vozački ispit portebno je položiti pismeni dio ispita iz poznavanja prometnih pravila i propisa, i praktični dio ispita upravljanje vozilom.

Da bi se ocjenilo nečije znanje potrebno je primjeniti određene kriterije mjerjenja znanja. Poznavati propise i prometna pravila u cestovnom prometu je preznačajno za polaganje ispita iz upravljanja vozilom a samim time i sigurnost prometa.

Ispit iz poznavanja prometni pravila i propisa, odgovorno tvrdim, da je danas na deklarativnoj razini, danas imamo najjednostavnije testove za položiti vozački ispit od kada se vozački ispit polaže u BiH s gledišta znanja koje je potrebno da se isti polože.

Šta to konkretno znači, možete to pojasniti?

Teoretski dio ispita danas može se položiti bez puno učenja i razumijevanja onoga što se uči, jer pitanja su jednostavna i postavljena su na način da je potrebno deklarativno znanje , a deklarativno znanje je na razini prisjećanja i prepoznavanja, to je najniža razina znanja koja je potrebna da bi se nešto položilo.

Pitanja od kojih se izrađuju ispitni testovi ne obuhvaćaju sve nastavne teme iz programa osposobljavanja, to jest, da u pitanjima apsolutno nema sadržaja koji se odnose na radnje kao što su: uključivanje u promet, skretanje vozilom, obilaženje, mimoilaženje, zaustavljanje, parkiranje ,vožnje u natrag, polukružno okretanje, vožnja po autocesti, brzoj cesti itd…

Šta treba uraditi?

Nadležno ministarstvo treba pod hitno uraditi ili zadužiti neka stručna tijela koja će u skladu s programom osposobljavanja kandidata za vozače izraditi priručnik za polaganje vozački ispita sa svim nastavnim temama iz programa osposobljavanja, iz priručnika izraditi pitanja za polaganje vozačkih ispita za sve kategorije, pitanja postaviti na nivo znanja koji odgovara upotrebom znanja ili znanju na razini reprodukcije..

Ispiti iz upravljanja vozilom procijenjuje se nivo znanja i vještina iz upravljanja vozilom. U tu svrhu primjenjuje se određeni obrazac za ocijenjivanje, taj obrazac čini propisane pogreške koje kandidat eventualno može napraviti tokom ispita, i te greške se vrednuju određenim bodovima.

Analizom obrazca za ocijenjivanje može se zaključiti da određene greške se vrednuju s velikim brojem bodova a da te greške ni na koji način ne utječu na sigurnost prometa, dok greške koje koje direktno utječu na sigurnost prometa vrednovane su s manjim brojem bodova. Takav način bodovanja daje mogućnost kandidatu da položi vozački ispit čak i da radi greške koje su s gledišta sigurnosti prometa jako opasne.

Nadležna ministrarstva koja provode ispite iz upravljanja vozilom anagažuju ispitivače po javnom pozivu, na taj način ima preveliki broj ispitivača iz upravljanja vozilom, a nije rijedak slučaj da veliki broj ispitivača provodi ispit i primjenjuje kriterije za ocjenu znanja prema svojim subjektivnim stajalištima i kriterijima a sve to zbog nedostatka stručne literature i metodički uputa za provedbu ispita. Tako zanemaruju stručne kriterije koji se primjenjuju za procjenu znanja. Takav pristup svakako da otežava rad autoškolama, jer potebno je da kandidate spremaju za polaganje po pojedinim kriterijima ispitivača, a nije rijedak slučaj da je takav pristup potpunu neosnovan. Potrebno je izvršiti dodatnu edukaciju ispitivača o načinu i kriterijima ocjenjivanja.

Kako je bilo medijski natpisa oko poskupljenja obuke i polaganja vozačkoga ispita, koliko to utiječe na kvalitetu obuke?

Ja sam o tome već pisao prije, svaki put kada dođe kraj godine, pusti se priča oko poskupljenja, to negativno djeluje na autoškole, jer se tada kandidati masovno upisuju, i nakon toga dolazi do zastoja upisa. Ali svakako je prevažno za kvalitet obuke da se definira minimalna zaštitna cijena rada, ništa to nije novo, vi imate tehničke preglede vozila i jedinstvenu cijenu tehnički pregleda, nema ni jednog razloga da se to ne propiše i u autoškolama. Takav način bi doprinijeo kvalitetnijoj obuci i većoj kontroli rada autoškola.

Šta je po vama još potrebno promjeniti da bi se sistem obuke poboljšao?

Svakako jedan od veći problema je i tehnički uvjeti koje mora osigurati nadležna ministarstva za provedbu ispita. Ti tehnički uvjeti su prometna infrastruktura, to jest prometna signalizacija.

Uzimajući u obzir da se ispiti provode na lokalnim cestama i ulicama u naselju odnosno gradu. Upravitelji lokalni cesta i ulica u naselju su općine ili gradovi, a nedostatak se najviše odnosi na neodržavanje horizontalne signalizacije, oznaka na pločniku ili pogrešno postavljene prometne signalizacije, kao i neusklađenosti horizontalne i vertikalne signalizacije.

Kakvo je stanje u SBK u gradovima gdje se provode ispiti?

Jednom riječju, katastrofalno. Jajce je ispitno mjesto, a u Jajcu se u zadnje dvije godine uopće nisu izcrtavale oznake na pločniku, a onda zamislite kako je učiti kandidate bez crta, bez osjećaja za širinu prometne trake, takvo je stanje i u Bugojnu, Vitezu, Travniku i Kiseljaku.

Žalosti činjenica da općine u kojima se provede ispiti za vozače u proljeće i u jesen ne mogu ofarbati linije na cesti.

Odgovorno tvrdim da ni jedan grad nema adekvatne uvjete za provedbu ispita iz upravljanja vozilom.

U više navrata sam upozoravao nadležne da izvrše pritisak na načelnike općina i da ulože određena sredstva u prometnu infrastrukturu a sve s ciljem kako bi se na najbolji način vršila obuka kandidata za vozače.

Hvala na razgovoru!
Autoškola Topić Jajce
Josip Topić dipl.ing.prometa

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/