Zaštita djece prilikom korištenja interneta

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Jednu od posebnih opasnosti u svijetu interneta i savremenih telekomunikacija predstavlja i ugrožavanje najmlađih koji sve više vremena provode kao i odrasli, u interaktivnim igricama i online.

Zaštita djece i njihova sigurnost predstavlja vitalan značaj za sve nas.

Zloupotreba interneta kojom se direktno ili indirektno ugrožava sigurnost djece nije više rijetka pojava.

BH Telecom kao društveno odgovorna kompanija, prilikom pružanja usluga nastoji kroz podršku projektima koji promoviraju sigurnost djece na internetu, razviti svijest kod roditelja i djece da odgovorno i sigurno koriste internet (sigurno surfanje), odnosno vode računa o najmlađima.

Korištenje društvenih mreža, razmjena elektronskih poruka, igranje igrica online, i ili bilo koji drugi način komunikacije, zabave, kao i bilo koja druga aktivnost koja se izvodi na internetu, može potencijalno biti iskorištena da se ugrozi sigurnost djece.

Zbog toga vrijedi ponoviti da je važno da roditelji pomažu djeci da odgovorno i sigurno koriste internet tako što:

 • razgovaraju sa djecom o korištenju interneta, saznaju šta ih zanima, šta su im dileme, šta vole da gledaju i kako provode vrijeme kada su online
 • potiču djecu da internet koriste zajedno u svrhu učenja, komunikacije, zabave, odnosno da otkrivaju internet zajedno
 • vode računa o vremenu koje djeca provode tokom korištenja računara, pametnih telefona, i drugih uređaja
 • objasne djeci da se internet može i neprimjereno koristiti (zloupotrijebiti) i da u tom slučaju odmah obavijeste roditelje ili staratelje i nadležne institucije.

Putem interneta, djeca mogu i učiti i zabaviti se. Ipak, uvijek trebaju voditi računa o opasnostima koje nosi njegovo korištenje. Stoga se djeci preporučuje da:

 • budu oprezni u komunikaciji putem društvenih mreža ili za vrijeme igranja različitih igrica – preporučljivo je da obavezno prije razgovara pitaju roditelje za dozvolu (postoje zlonamjerni korisnici koji mogu postaviti neobične zahtjeve tražeći čak da o njima ne razgovarate sa roditeljima)
 • budu oprezni prilikom popunjavanja raznih upitnika na internetu, posebno u slučajevima gdje se traži unos ličnih podataka (kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja)
 • budu oprezni u čuvanju i dijeljenju svojih fotografija, video isječaka i sl.
 • vode računa da se u “virtuelnim sobama sa razgovor”, i “grupama”, kroz razmjenu poruka zlonamjerna osoba može predstaviti sa lažnim podacima (npr.starija osoba koja se predstavlja kao maloljetnik)
 • ne objašnjavaju svoje navike putem interneta, kao i kada i gdje će biti bez prisustva roditelja
 • ukoliko dobiju zahtjev za prijateljstvo putem društvenih mreža, elektronske pošte ili na neki drugi način, prije bilo kakve akcije, upoznaju roditelje o tome
 • obavijeste roditelje ukoliko bilo ko (čak i prijatelji), šalju uznemirujuće sadržaje putem interneta (fotografije, video isječke, tekstove i sl.)

Podizanje svijesti o opasnostima ovakve vrste kriminala je veoma važno, a upravo građani su jedan od najvažnijih segmenata u toj borbi. Cyber kriminal nema granica, i izuzetno je teško odrediti odakle je došla opasnost. Iz tog razloga, preventiva nema cijenu. A na nama je da zajednički djelujemo.

bhtelecom.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/