Zakazana I redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno, na dnevnom redu jedna tačka

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine

Općine Bugojno“, broj: 1/08),

s a z i v a m

I (prvu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 28.12.2016.

godine (srijeda) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Bugojno za period januar – mart

2017. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Igor Vrljić

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/