ZA DLAKU MU IZMAKAO POSAO U ŠKOLI: Kćerka direktora je imala prednost

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (TK) je 1.8.2015. godine objavilo Konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Prethodno je usaglašen i Pravilnik o uslovima, kriterijima i zapošljavanju nastavnika u ustanovama obrazovanja TK, a iz Ministarstva obrazovanja su istakli da ove godine “neće biti žalbi na konkursnu proceduru”, piše NKP.

Pred početak školske godine broj žalbi je sve veći, a još polovinom mjeseca prosvjetni radnici TK su podnijeli krivičnu prijavu protiv ministra obrazovanja.

Evidentno je veliko nezadovoljstvo među osobama koji su konkurisali, a nezadovoljstvo izražavaju javno, često i bez zvanične žalbe. Kako kažu, žalbe zahtijevaju nova novčana izdvajanja i još izgubljenog vremena, ali nakon što su više puta “izvisili” na konkursima ne ustručavaju se javno prozivati osobe koje su navodno odgovorne za neregularnosti prilikom stranačkih i rodbinskih zapošljavanja.

Kalesijac Admir Avdić je konkurisao u Sapni na radno mjesto “sekretar škole – puno radno vrijeme na neodređeno” u MSŠ Sapna.

Iako je ispunjavao sve uslove Konkursa, na ovo radno mjesto je primljena Aida Selimović,ona je inače kćerka Admira Selimovića, direktora MSŠ Sapna.

Aida je dobila 9 bodova na famoznom intervjuu, što su joj bili i jedini bodovi.

Admir Avdić, koji je ispunjavao sve uslove Konkursa je dobio 3 boda na intervjuu, taman onoliko koliko je bilo dovoljno da na konačnoj rang listi bude iza direktorove kćerke.

Slična iskustva Admir Avdić je imao i u drugim školama, ali slučaj u Sapni je, kako on tvrdi , “uvreda za svakog čovjeka koji Bosnu i Hercegovinu smatra svojom domovinom”.

Pored činjenice da je ispunjavao sve uslove Konkursa, i da je na evidenciji biroa već sedmu godinu, Admirov otac, Muhamed Avdić, je bio ratni komadant, i dobitnik je ratnog priznanja.

Aidin otac, gospodin Admir Selimović, je 2012. godine došao na poziciju direktora škola, a u toku rata boravio je u Njemačkoj.

Rang lista u MSŠ Sapna: Način bodovanja možete pročitati u pismu Admira Avdića na dnu teksta

Prenosimo Vam pismo koje nam je napisao Admir Avdić:

– Dana 08.08.2015. godine u Dnevnom avazu objavljen je konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Kako sam ispunjavao sve uslove konkursa na isti sam se prijavio te dostavio sljedeću dokumentaciju: prijavu na radno mjesto za koje se prijavljujem, fotokopiju diplome o završenom Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o pripadnosti kategoriji branitelja ili člana porodice, Uvjerenje o odlikovanju ratnim priznanjem- srebreni štit, Uvjerenje službe za zapošljavanje da se nalazim u statusu nezaposlenog lica i na evidenciji iste, rodni list kao dokaz kojim se dokazuje pripadonost članu porodice branitelja, kopiju ovjerene izjave da nisam korisnik prava na porodičnu penziju, da mi u prethodnom periodu nije prestao radni odnos mojom krivicom, te da po prestanku radnog odnosa nisam ostvario pravo na otpremninu.

Sa gore navedenom dokumentacijom konkurisao sam u 10 (deset) škola na području TK na poziciju sekretar; JU OŠ Puračić, JU OŠ Breške, JU OŠ Jala, JU OŠ Lipnica, JU OŠ Novi Grad, JU OŠ Pazar, JU OŠ Slavinovići, JU OŠ Đurđevik, JU Mješovita srednja škola Sapna, JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla.

Dana 20.08 i 21.08. 2015. godine obavljen je intervju u školama sa prijavljenim kandidatima.

Dana 24.08.2015. godine u svim školama objavljeni su rezultati intervjua kao i lista uspješnih kandidata.

U Mješovitoj srednjoj školi u Sapni nalazim se na drugom mjestu sa osvojenih 7,60 bodova (po pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK osvojio sam i to: 3 boda na intervjuu, 20% kao član porodice demobilisanog borca, 4 boda na osnovu pripadnosti člana porodice dobitnika ratnog priznanja-srebreni štit).

Na prvom mjestu po osvojenim bodovima na intervju je Aida Selimović inače kćerka direktora škole Admira Selimovića. Svih 9 bodova koje je ostvarila, ostvarila je na osnovu intervjua. Nije imala nikakvih dodatnih bodova (pripadnik armije, dobitnik ratnog priznanja).

Pitam se kako neko ko je završio fakultet prije 7 godina, položio pravosudni ispit prije 4 godine može ostvariti manje bodova na intervjuu od nekog ko je samo prije godinu dana bio student? Zaista je to za razmišljanje ili je to već unaprijed pripremljen scenarij?

Napominjem da sam na intervju od svih kandidata dobio najmanje bodova (3) jer da su mi kojim slučajem dali više bodova ugrozio bih favorita.

Zakonom o upravnom postupku FBiH čl.42 propisano je Službena osoba koja je ovlaštena da rješava ili da obavlja pojedine radnje u postupku izuzet će se od rada u predmetu: ako je sa strankom, zastupnikom ili punomoćnikom stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno, pa i onda kada je brak prestao. Prilikom prijema sekretara u Mješovitu srednju školu Sapna očito je došlo do kršenja Zakona o upravnom postupku jer otac je primio kćerku.

Pored svega toga Odluka o prijemu zaposlenika u radni odnos na mjesto sekretara škole donesena je 24.08.2015. godine, dakle istog dana kada su i objavljeni konačni rezultati.

Rok za žalbu na odluku ali i na bodovanje kandidata uzalud su ostavljeni jer se već unaprijed sve završilo i bilo poznato” – napisao je Admir Avdić, koji ističe da u ovom slučaju neće odustati, te da će pravdu “ganjati do Strasbourga”, prenosi Doznajemo.

doznajemo.com

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/