Voda u Bugojnu je ispravna za piće ali se cijevi moraju zamijeniti hitno

https://www.bugojno-danas.info/

Općina Bugojno se vodom snabdjeva sa 3 izvorišta: Kruščica, Resnik i Bila vrila. Sa izvorišta Kruščica se vodom snabdjeva oko 70% korisnika tačnije oko 6950 Bugojanaca, sa izvorišta Resnik oko 1100 a sa izvorišta Bila vrila oko 1400 korisnika. Ukupan broj korisnika na području Bugojna je oko 9500. Sa izvorišta Resnik vodom se snabdjevaju naselja Kula, Bristovi, Drvetine, Rosulje, Boganovci i Vučipolje. Sa izvorišta Bila Vrila to su Garačići, Šumelje, Poljice, Poriče, Ždralovići i dio Vesele. Sva ostala naselja isključujući ona koja nisu data u sistem ViK-u snabdjevaju se sa izvorišta Kruščica.

Kvar na glavnoj vodovodnoj cijevi u Vrbanji se desio zbog klizišta. Veliki problem je i dotrajalost glavnog ventila na izvorištu Kruščica koji služi za zavrtanje vode.

Voda bakteriološki nije ispravna za piće u Glavicama, Vilešima, Rovnoj, Ljubniću i Golom Brdu a ujedno se voda i ne hloriše jer nije u sistemu Vodovoda i kanalizacije Bugojno“, ističe direktor Husref Duraković.

“Ono što bi u naredenom periodu trebalo uraditi na poboljšanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture je prije svega zamjena postojećih azbestnih cijevi novim phd cijevima, prvenstveno zbog zaštite zdravlja ljudi, raditi na izgradnji alternativnim vodovodnim sistemima Husića vrelo i Okašnica da možemo zaobilaziti izvorište Kruščica. Mislim da bi sa ova dva vrela uspjeli zaobići Kruščicu”, dodaje Husref Duraković.

“Ukoliko zaobilaženje izvorišta Kruščica ne bude prioritet mora se pristupiti saniranju klizišta na terenu ispod rasteretne komore Vrbanja te zamjena postojećih azbestnih cijevi na potezu od mašinskog mosta do ulaza u rasteretnu komoru u dužini od oko 400 metara. Geološki zavod iz Sarajeva je već uradio nacrt mjera koje bi trebalo uraditi da se kvalitetno uradi saniranje klizišta i mislim da se radi o iznosu od 57 000 KM. Trenutna situacija kada je u pitanju Vodovodna i kanalizaciona mreža na području Općine zahtjeva poduzimanje hitnih mjera sanacije”, kaže direktor VIK Husref Duraković.

Zavod za javno zdravstvo SBK je danas dostavio nalaz da je voda ispravna za piće sa izvorišta Kruščica.

Bugojno-danas.info

https://www.bugojno-danas.info/ https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://mfbanka.com/stednja/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/