Vlada FBiH povećala sebi dnevnice za službena putovanja

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezadom_-2/

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu kojom se, između ostalog, uvode izmjene odnosno povećanja dnevnica za službena putovanja predsjednika i potpredsjednike ovog entiteta, premijera i njegove zamjenike, ministre i članove zvaničnih delegacija.

Uredba je objavljena u Službenim novinama pod brojem 44/16. U dokumentu je pojašnjen novi sistem računanja dnevnica uz povećanja u omjeru od 10 do 25 posto.

Dnevnice utvrđene prema odredbi člana 5. ove uredbe, uvećavaju se:

– 25 posto za predsjednika i potpredsjednike Federacije

– 20 posto za premijer i zamjenike premijer Vlade Federacije

– 15 posto za ministre u Vladi Federacije

– 10 posto za lica iz člana 11a Zakona o državnoj službi u FBiH i lica izvan federalnih tijela koja su određena za članove zvanične delegacije

Iz Vlade FBiH su naveli da su svi iznosi dnevnica i prava ostali su isti ranijim sazivima kao i u uredbama koje su važile prethodnih godina. Riječ je o tome da je nova Uredba donesena da bi bila tehnički usaglašena sa Općim kolektivnim ugovorom i u skladu je s opredjeljenjem Vlade za proširenjem porezne osnovice.

Naime, u ranijim uredbama dnevnica je bila definirana kao naknada za ishranu na službenom putu. Obzirom na intencije Vlade da oporezuje topli obrok, i tako proširi poreznu osnovicu, novom Uredbom je otklonjena mogućnost da i dnevnice budu oporezovane.

ba.n1info.com

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/