Vlada FBiH mijenja zakon nakon tužbi građana: Ako vas ujede pas lutalica, kaznu će platiti kanton

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Presudom Općinskog suda u Sarajevu jednom građaninu na ime naknade štete isplaćeno je 3.100 KM.

Federalna vlada izmijenila je neke članove Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, što će dostaviti Parlamentarnoj skupštini FBiH.

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja Pravobranilaštvo je dostavilo na izjašnjenje dvije tužbe fizičkih osoba protiv Federacije BiH, Ministarstva prostornog uređenja, Vlade Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo radi naknade štete zbog ujeda pasa lutalica. Presudom Općinskog suda u Sarajevu jednom građaninu na ime naknade štete isplaćeno je 3.100 KM.

Kako bi bila izbjegnuta pravna i svaka druga odgovornost institucija FBiH, bilo je nužno da Vlada pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Odredbom člana 28. stav 4. Zakona propisano je da sklonište za životinje osniva fizička ili pravna osoba, jedinica lokalne samouprave, općina, grad, kanton ili entitet, dok je odredbom člana 30. propisano da skloništa i higijenske servise finansiraju budžeti entiteta, kantona, gradova i općina.

Vlada FBiH usvojila je mišljenje Ministarstva prostornog uređenja da je članovima 28. i 30. ovog zakona utvrđena obaveza entiteta da osniva i finansira skloništa i higijenske servise. To je u suprotnosti s Ustavom FBiH koji propisuje da je u isključivoj nadležnosti kantonalnih vlasti utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi, a što je u konkretnom slučaju i služba koja bi se brinula o napuštenim psima. Dakle, kantoni su jedini ovlašteni da utvrđuju ove politike, kaže se u saopćenju Vlade FBiH.

(Faktor.ba)

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/