Vijećnik Admir Ždralović uputio pitanje o uvođenju patronažne babice u Bugojnu

http://www.janj.ba/bs/article/80/grijanje-na-briket-sta-je-zapravo-briket

Vijećnik kluba SDA Bugojno Admir Ždralović je postavio zanimljivo pitanje u sklopu tačke dnevnog reda Vijećnička pitanja a koje se odnosi na uvođenje patronažne babice za novorođenčad: “Da li postoji mogućnost uvođenja patronažne babice koja bi sedmično posjećivala dom porodilje radi pregleda novorođenčeta. Ako Dom zdravlja nije u mogućnosti organizovati istu koliko sredstava bi bilo potrebno obezbijediti za uvođenje ove usluge“.

Drugi gradovi u Srednjobosanskom kantonu već odavno imaju uslugu patronažne babice što u mnogome olakša porodiljama pogotovo prvorotkinjama kojima je prijeko potrebna ovakva usluga kako svoju bebu ne bi izlagali naporima i rizicima prilikom odlaska u zdravstvene ustanove.

http://bit.ly/BingoMajII https://www.bugojno-danas.info/stiglo-najvece-priznanje-od-facebooka-facebook-stranica-bugojno-danas-dobila-plavu-znacku/