Veliki projekat iz Bugojna za muslimane cijelog svijeta

QuranCloud je jako zanimljiv svjetski projekat kojeg su započeli naša vrijedna Bugojanka, svršenica medrese, apsolvent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Kana Ćeso i Egipćanin sa već dužom adresom stanovanja u Bugojnu Muhamed Nour.

QuranCloud je besplatni audio servis koji svaki dan organizuje učenje Kur'ana na društvenoj mreži Facebook.

Prilika da slušate ili učestvujete u učenju, je otvorena svima.

Na svakoj halki je voditelj hafiz (ili kurra hafiz) koji prati i ispravlja učenje.

Ovo je tvoja prilika da se uvežeš i živiš s Kur'anom.

Termini svaki dan: 15 h, 20 h i 21:30 h (bosanska halka).

Grupu možete potražiti na Facebooku pod imenom Quran Cloud ili tako što ćete otvoriti sljedeći link https://www.facebook.com/groups/qurancloud