UŽIVO: Pratite tok 2. Redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Danas je na rasporedu II redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno.

Uživo vam tekstualno prenosimo dešavanja sa sjednice OV Bugojno.

UŽIVO:

17:14- KRAJ SJEDNICE

17:13- Usvojene su i 9. i 10. Tačke dnevnog reda.

17:01- Usvojena 8. Tačka dnevnog reda, pauza 5 minuta

16:28- 7. Tačka dnevnog reda je usvojena sa 16 ZA, 1 suzdržan i 4 PROTIV. U toku je rasprava o 8. 9. i 10. Tačkama dnevnog reda.

15:38- Pristupilo se 7. Tački dnevnog reda: Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora ujavnim preduzećima i javnim ustanovama gdje postoji sukob interesa Izvjestilac: Predsjednik Kluba Stranke demokratske akcije.

15:33- Nakon burne rasprave o nacrtu budžeta, usvojen je jednoglasno sa 22 glasa ZA. Nakon toga se prijedlog, da se javna rasprava o nacrtu budžeta održi 15.02.2017. u 10 sati te je jednoglasno usvojen prijedlog. Odmah se pristupilo glasanju za 5. Tačku dnevnog reda koja je također jednoglasno usvojena.

14:38- Izglasana su stalna radna tijela uprave Općinskog vijeća sa 16 ZA dok je 6 bilo protiv, u komisije nije izabran niko iz stranaka SDP i DF. Na dnevnom redu je 4. Tačka dnevnog reda o nacrtu budžeta.

14:21- Nakon pauze, nastavljena je rasprava o 3. Tački dnevnog reda

13:24- Pauza 15 minuta dok se šefovi klubova ne usaglase oko prijedloga za osnivanje stalnih radnih tijela Općinskog vijeća

13:19- Pristupilo se trećoj tački dnevnog reda: Prijedlozi odluka o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća: a. Komisije za statutarna pitanja i propise b. Komisije za budžet i finansije c. Komisije za pitanja mladih d. Komisije za ravnopravnost spolova e. Komisije za praćenje poštivanja etičkog kodeksa članova Vijeća f. Komisije za poslove mjesnih zajednica g. Komisije za rješavanje u drugom stepenu Izvjestilac: Sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika

13:18- Nakon rasprave o drugoj tački dnevnog reda, usvojena je sa 14 ZA i 9 suzdržanih glasova.

12:38- Nakon prve tačke dnevnog reda vijećnička pitanja koja je trajala preko dva ipo sata, pristupilo se drugoj tački dnevnog reda:

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za period 01.01. – 30.09.2016. godine             Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

12:00- Nakon pauze donesena je odluka da dvije veterinarske stanice a to su veterinarska stanica Bugojno i veterinarski centar Vrbas za sljedeću sjednicu pripreme riješenje za zbrinjavanje pasa lutalica

11:39- Pauza 5 minuta, dok se vijećnici usaglase oko inicijative za riješenje problema pasa lutalica

11:35- Još uvijek traje 1. Tačka dnevnog reda gdje vijećnici predlažu riješenja za pse lutalice, naknade za porodite te mnoga druga pitanja

11:00- Vijećnici iznose svoja pitanja i prijedloge, detaljnije nakon sjednice na našem portalu

10:48- Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red bez 6. Tačke dnevnog reda, pristupilo se 1. Tački dnevnog reda Vijećnička pitanja koja može trajati najviše 60 minuta.

10:33- Tačka 6. povučena sa dnevnog reda od strane načelnika Hasana Ajkunića

10:21- Prisutna su 23 od 25 vijećnika, odsutni su Miroslav Zelić i Mahmut Al Zawareh

10:16- Intonirana je himna, sjednica je počela

10:10- Čeka se početak sjednice

Na dnevnom redu je 10 tačaka.

D N E V N I R E D

  1. Vijećnička pitanja
  2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za period 01.01. – 30.09.2016. godine              Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor
  3. Prijedlozi odluka o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća:a. Komisije za statutarna pitanja i propiseb. Komisije za budžet i finansijec. Komisije za pitanja mladihd. Komisije za ravnopravnost spolovae. Komisije za praćenje poštivanja etičkog kodeksa članova Vijećaf. Komisije za poslove mjesnih zajednicag. Komisije za rješavanje u drugom stepenuIzvjestilac: Sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika
  4. Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu
  5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinuIzvjestilac za tačke 4. i 5.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijskinadzor
  6. Nacrt Odluke o tarifama komunalnih taksi na području Općine BugojnoIzvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu irazvoj i mjesne zajednice
  7. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora ujavnim preduzećima i javnim ustanovama gdje postoji sukob interesa Izvjestilac: Predsjednik Kluba Stranke demokratske akcije
  8. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za postavljanje kablova po zahtjevu JPElektroprivreda BiH d.d.
  9. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno (k.o. Čaušlije)
  10. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno (k.o. Ljubnić)Izvjestilac za tačke 8., 9. i 10.: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje,geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

 

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/