Kako smanjiti broj pušača u BiH?

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Bosanci i Hercegovci odavno su poznati kao ljubitelji kafane i ispijanja kafe uz gotovo obaveznu cigaretu.

Spadamo, uz Makedoniju, u grupu zemalja s najvećim brojem pušača u Evropi. Podaci pokazuju da puši svaki drugi muškarac i više od trećine žena u BiH. Jedan pušač u našoj zemlji tokom godine u prosjeku potroši 2.278 cigareta, a svake godine preko 8.000 ljudi izgubi život zbog bolesti direktno uzrokovanih duhanskim dimom. Osim velikog broja pušača, u našoj zemlji prisutna je i velika izloženost duhanskom dimu na svim javnim mjestima čime je direktno ugroženo pravo na zdravlje stanovništva. Čak 77,3 posto mladih u dobi između 13 i 15 godina izloženi su pasivnom pušenju što ostavlja velike posljedice na njihovo zdravlje, piše Buka.

Zakon stiže na jesen

Kako smanjiti broj pušača u BiH? To nisu uspjele paprene cijene cigareta, ali u Udruženje PROI, koje je krajem prošle godine pokrenulo akciju protiv pušenja na javnom mjestu u FBiH pod nazivom “Smeta mi” vjeruju da bi dobro urađen i dobro implementiran zakon koji bi efektivno zabranio pušenje na svim javnim mjestima mogao riješiti ovaj problem.

Arijana Knežević, menadžer za komunikacije Udruženja PROI kaže da je ovo udruženje uključeno u pripremu prijedloga zakona za potpunu zabranu pušenja na svim javnim mjestima u FBiH. “Pripremu realizujemo zajedno sa našim partnerima iz vladinog sektora, kao i iz međunarodnih organizacija. U navedenom prijedlogu zakona o potpunoj zabrni pušenja na javnim mjestima, adresira se i reklamiranje i pakovanje duhanskih proizvoda, ali i pitanja vezana za e-cigarete i nargile. Nakon što usaglasimo prijedlog zakona, isti ide u parlamentarnu proceduru. Radimo na tome da se to dogodi najkasnije do jeseni”, rekla je za Buku Knežević i dodala da je do sada tokom akcije “Smeta mi” koja zagovara prestanak pušenja na javnom mjestu, prikupljeno oko 3.000 potpisa građana.

I u Federalnom ministarstvu zdravstva su nam takođe potvrdili da multisektorska radna grupa, uz konsultanta Svjetske banke, intenzivno radi na pripremi prednacrta novog zakona o ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih prerađevina u FBiH. “Očekujemo da će se, kako je uostalom i predviđeno godišnjim planom rada Federalnog ministarstva zdravstva, tekst nacrta ovog zakona u toku 2016. godine uputiti prema Vladi, odnosno Parlamentu Federacije BiH. U ovom trenutku se još ne mogu prejudicirati konačna rješenja koja će ponuditi nacrt ovog zakona, ali radna grupa posebnu pažnju posvećuje usklađenosti ovog zakona sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije”, rekao nam je Zlatan Perišić, stručni savjetnik za odnose s javnošću u u Federalnom ministarstvu zdravstva.

Prema trenutnoj zakonskoj regulativi u FBiH, pušenje je zabranjeno u odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Samo tri kazne a dima se na sve strane

U Republici Srpskoj situacija je znatno drugačija. Ovdje je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite još 2004. godine donijelo set zakona među kojima su Zakon zabrane pušenja na javnim mjestima i u zatvorenim prostorijama, Zakon o zabrani prodaje duhana mlađima od 18 godina i Zakon o zabrani reklamiranja duhana preko sredstava javnog informisanja.

I pored dobre zakonske regulative i visokih kazni do čak 15 000 maraka, mnogi puše na svim javnim mjestima, a sankcija skoro pa i nema.

Tako je zdravstvena inspekcija Gradske uprave Grada Banjaluka je u 2015 godini i u proteklom periodu ove godine izvršila 253 kontrole zabrane pušenja duvanskih proizvoda na javnim mjestima i izdala samo tri prekršajna naloga u iznosu od 3000 maraka. Kontrole su vršene u ugostiteljskim objektima u kojima se priprema i uslužuje hrana, zatim u vaspitno obrazovnim objektima, objektima za njegu i uljepšavanje lica i tijela kao i u objektima za smještaj i boravak učenika i studenata. Dvije kazne su izrečene u ugostiteljskim objektima , a treća u objektu za njegu i uljepšavanje lica i tijela.

Odgovor na pitanje kako je moguće da su za 15 mjeseci izrečene samo tri kazne, kada je poznato da većina ugostiteljskih objekata nema odvojene prostorija za pušače i kada se duvanski dim može vidjeti bukvalno na svakom ćošku, bilo je nemoguće dobiti.

I stoga kako to obično biva u našoj zemlji problem nije u zakonima problem je uvijek u njihovoj implementaciji. I dok god imamo takvu situaciju, teško da se može uticati na svijest ljudi i umanjiti pušenje, piše Buka.

Buka

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/