UNA KARABEG MEĐU 20 NAJAKTIVNIJIH SREDNJOŠKOLACA U BIH

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine- mreSVUBiH već šestu godinu zaredom organizuje kampanju koja se tiče srednjoškolaca i njihove aktuelne problematike, čiji ovogodišnji naziv glasi “Želimo znati! Kako u ovoj zemlji ostati?!”, a u sklopu kampanje bira se najaktivniji srednjoškolac u BiH.

Srednjoškolci se mogu prijaviti na način da popune online prijavu, a kriteriji za prijavu su: uspješno vladanje, značajni rezultati u sportu, nastavnim i vannastavnim aktivnostima, sekcijama, humanitarnom radu kao i zalaganju za razvoj škole, lokalne zajednice i kompletnog društva u BiH.

Na konkurs za najaktivnijeg srednjoškolca prijavila se i Una Karabeg, učenica drugog razreda Gimnazije Bugojno. U prvom krugu takmičenja selekcija je vršena na osnovu certifikata, diploma, preporuka i ostalih dokaza o aktivnostima srednjoškolaca. Izabrano je 20 najaktivnijih srednjoškolaca među kojima se našla i naša Bugojanka.

U drugom krugu takmičenja na Facebook stranici mreSVUBiH-a objavljene su fotografije 20 srednjoškolaca te kratki opis njihovog društvenog angažmana.
U treći krug prolazi 5 srednjoškolaca sa najvećim brojem lajkova na fotografijama, tj. like predstavlja glas.
Da bi glas bio važeći, potreban je like na sliku i like za stranicu.

Ovim putem Vas pozivamo da Uni pružite podršku, a fotografiju možete like-ati na ovom linku:https://www.facebook.com/mresvubih/photos/a.1290848761007924.1073741848.753405784752227/1290849534341180/?type=3&permPage=1

Budite i Vi dio još jedne pozitivne priče!

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o