UDRUŽENJE GLUHIH I NAGLUHIH BUGOJNO: Da li RTV servisi u BiH imaju informativne programe prilagođene gluhim i nagluhim osobama

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su u skladu, s odredbom člana 2 stav 3 Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, s ciljem unapređenja prava osoba sa invaliditetom predviđenim Konvencijom Unjedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, odlučili da sprovedu istragu da li RTV servisi u BiH imaju informativne programe prilagođene gluhim i nagluhim osobama (znakovni jezik za gluhe), kao što postoji RTV Bugojno-servis u BiH.

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, propisuje obavezu države da priznaju osobe sa invaliditetom jednake i ravnopravne sa svim ljudima. Ombudusmeni su mišljenja  da upravo mediji imaju veliku ulogu u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, na način da adekvatno predstave osobe sa invaliditetom, ali i da pod jednakim uslovima pruže informacije o svakodnevnim dešavanjima.

Iako je fokus istrage,  u skladu sa Zakonom o Ombudsmenu za ljudska prava BiH bio na javnim emiterima, u cilju potpune slike o ovom problemu, upućen je akt RTV servisima, koji ne samo da su obuhvaćeni Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, nego su organizovani kao javna preduzeća I u skladu sa važećim zakonima obavlja djelatnost od opšteg interesa i gdje jedinice lokalne samouprave udio u vlasništvu (Općina Bugojno – osnivač RTV Bugojno).

Udruženje gluhih i nagluhih Bugojno su pokrenuli inicijativu za ljudska prava od 2010 godine, jer je Zakon o znakovnom jeziku za gluhe na nivou BiH usvojen 2009 godine, tako da je obaveza našoj Općini Bugojno, Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje, odnosno Općinsko Vijeće moraju usvojiti Zakon o znakovnom jeziku za gluhe u našoj lokalnoj zajednici, i Zakon poštovati UN Konvencija za medije RTV Bugojno, koji su dobili PREPORUKU, da se mora poštovani UN Konvencija o pravima za gluhe i nagluhe osobe (informativne programe na znakovnom jeziku).

Naša organizacija je dobila pismeni dopis od strane Institucije Ombudmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, da su izdali Preporuku RTV srevisima, koji ne samo da su obuhvaćeni Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, nego su organizovani  kao javna preduzeća u skladu sa važećim zakonima obavljaju djelatnost od općeg interesa, i gdje jedinice lokalne samouprave udio u vlasništvu (Općina Bugojno-osnivač RTV Bugojno).

Cilj Preporuke je prilagođavanje informativnih programa osobama oštećenog sluha, i ova Preporuka je dato na znanje RTV Bugojno.

Žalosno da mi od 2010 godine čekamo da se Zakon poštiva, kao javna preduzeća RTV Bugojno, korisnici Budžeta Općine Bugojno, osnivač Općina Bugojno, i dokle oni misle da bude diskriminacija prema nama, i ne može RTV Bugojno raditi kako hoće i šta hoće. Ako smatraju da nisu u stanju to regulisati, onda neka RTV Bugojno ugase jer nama ništa ne koristi, niti imamo ikakve koriste, a da ne zaboravimo, da naša populacija i građani plaćaju poreze, da bi RTV Bugojno imali novca, plate za zaposlenike u toj kući, a zanemariti naša jezična ljudska prava (znakovni jezik). Naravno, da ćete morati plaćati za Tumača znakovnog jezika, gdje već imamo jednog Instruktora za znakovni jezik, kao autor knjige Znakovnog jezika za gluhe u SBK/KSB-a,  na birou od 1987 godine, koji  ste u stanju da ga zaposlite, ali je problem Vi (RTV Bugojno), jer ste dobro znali za naša ljudska prava  i Općina Bugojno. Nadam se, da će ovi kandidati na Izborima više raditi, a ne prazna obećanja jer smo to navikli 25 godina, i ja kao Izvršni direktor radim besplatno volonterski, a po zakonu trebam da budem plaćen od strane Općine Bugojno kao profesionalno lice, jer kao Izvršni direktor-isto tako poznavalac znakvnog jezika za gluhe.

 

S poštovanjem!

 

Izvršni direktor:

/ Ibrahim Ćorić – Baja /

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/