U prostorijama ŠPD Srednjobosanske šume danas upriličen sastanak Vlade SBK i Uprave Društva

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.facebook.com/FISdoo/posts/3503129843060999'

Danas je u prostorijama Upravne zgrade Šumskoprivrednog društva “Srednjobosanske šume”/ “Šume Središnje Bosne” održan radni sastanak članova Vlade Srednjobosanskog kantona na čelu sa premijerom g-dinom Tahirom Lendom i Uprave Društva na čelu sa generalnim direktorom g-dinom Vildanom Hajićem.

Tema sastanka je tekuća i aktualna problematika u Društvu (realizacija planova, šumskouzgojni radovi, zaštita šuma, isporuka i realizacija ogrijeva za 2019. godinu)

Razgovaralo se o realizaciji i isporuci ogrijeva za 2019. godinu na području Srednjobosanskog kantona, problematici koja prati naše Društvo, te rezultatima i uspjesima koje je Društvo ostvarilo sa Upravom na čelu sa generalnim direktorom g-dinom Vildanom Hajićem.

http://shop.janj.ba/ https://www.bingotuzla.ba/2020/01/16/kataloska-akcija-16-1-26-1-2020/' https://www.karabeg.com/