U petak sastanak pčelara u Općini Bugojno povodom upisa u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ http://shop.janj.ba/

Obavještavaju se pčelari sa područja općine Bugojno da će se dana 22.03.2019. godine  (petak) u 13 sati i 30 minuta, u sali na V spratu općine, održati sastanak na temu upisa u Registar pčelara i pčelinjaka Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokrenulo je program za upis u Registar pčelara i pčelinjaka Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu Pravilnika o pčelarstvu (Službene novine Federacije BiH“, broj: 31/18 od 25.04.2018. godine)

Na osnovu Pravilnika o pčelarstvu, pčelari su dužni izvršiti upis u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, zahtjev za upis se podnosi u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu- soba broj 107.

Pčelari su dužni prilikom upisa ponijeti posjedovni list sa označenom katastarskom česticom na kojoj je lociran pčelinjak i  GPS- geografske kordinate parcele.

https://bit.ly/316J2ne'