Tužilaštvo i MUP SBK: Saopćenje za javnost povodom Općih izbora 2022.

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Dana 29.08.2022. godine u prostorijama Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona održan je sastanak Operativnog foruma za saradnju između Kantonalnog tužilaštva SBK i Ministarstva unutrašnjih poslova SBK kojem su prisustvovali glavni kantonalni tužilac mr.sci. Šemsudin Fuško, zamjenica glavnog kantonalnog tužioca Sanja Hodžić, policijski komesar MUP SBK Faik Adilović, načelnik odjela za uniformisanu policiju MUP SBK Kristijan Suknjov i načelnik sektora krim policije MUP SBK Rusmir Prohan.

Na sastanku je razgovarano o provedenim pripremnim radnjama i načinu realizacije Plana mjera i radnji na osiguranju općih izbora u BiH koji će se održati 02.10.2022. godine.

Na osnovu procjene stanja sigurnosti i zaključaka Operativnog formu održanog dana 11.07.2022. godine u prostorijama Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona SBK/ KSB, te dopisa Tužilaštva SBK/ KSB Travnik broj: A-56/21 od 12.07.2022. godine u Operativni štab MUP SBK/ KSB po akciji “Opći izbori 2022”  pored policijskih službenika imenovan je kantonalni tužilac.

Glavni zadatak Operativnog štaba je da osigura uslove za sigurno i nesmetano održavanje predizbornih, izbornih i postizbornih aktivnosti na području SBK/ KSB, na način da organizira planiranje, realizaciju i koordinaciju mjera i operativnih aktivnosti iz nadležnosti policije i tužilaštva na području SBK/ KSB.

Nakon razmatranja Plana mjera i radnji na osiguranju općih izbora u BiH koji će se održati 02.10.2022. godine donesen je zaključak o potrebi izrade zajedničkog izvještaja o realizaciji plana s osobitim naglaskom na počinjena krivična djela tokom izbornog procesa, koji će po okončanju izbornog procesa biti dostavljen glavnom kantonalnom tužiocu.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/