TREBA LI BUGOJNU GRADSKO GROBLJE?

https://telemach.ba/eon-paketi/eon-paketi https://www.bugojno-danas.info/bugojno-prodaju-se-stanovi-na-veoma-atraktivnoj-lokaciji/

PRIJEDLOG ZA IZGRADNJU GRADSKOG GROBLJA BUGOJNO od strane Društva EKO ELEMENT a podržan od strane velikog broja građana, upućen je 10.06.2010. Načelniku Općine, sekretaru Vijeća i predsjednicima svih klubova stranaka.

Do sada nema informacija da se išta uradilo po ovom pitanju iako je ovo objektivan i konstantan problem naše lokalne zajednice. Navodno se pitanje izgradnje gradskog groblja rješavalo paralelno sa izgradnjom Plave bolnice, pa je čak bila određena i lokacija.

Nadamo se da će ovaj tekst potaknuti naše vijećnike da ovu inicijativu konačno stave na dnevni red.

Gradsko groblje Bugojno – na kojem će se svaki građanin/građanka moći sahraniti u skladu sa svojim vjerovanjima, običajima i opredjeljenjima.

EKO ELEMENT
Bugojno

https://www.bingotuzla.ba/2019/01/17/kataloska-akcija-17-1-27-1-2019/ https://www.bugojno-danas.info/stiglo-najvece-priznanje-od-facebooka-facebook-stranica-bugojno-danas-dobila-plavu-znacku/