TREBA LI BUGOJNU GRADSKO GROBLJE?

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezaljeto/

PRIJEDLOG ZA IZGRADNJU GRADSKOG GROBLJA BUGOJNO od strane Društva EKO ELEMENT a podržan od strane velikog broja građana, upućen je 10.06.2010. Načelniku Općine, sekretaru Vijeća i predsjednicima svih klubova stranaka.

Do sada nema informacija da se išta uradilo po ovom pitanju iako je ovo objektivan i konstantan problem naše lokalne zajednice. Navodno se pitanje izgradnje gradskog groblja rješavalo paralelno sa izgradnjom Plave bolnice, pa je čak bila određena i lokacija.

Nadamo se da će ovaj tekst potaknuti naše vijećnike da ovu inicijativu konačno stave na dnevni red.

Gradsko groblje Bugojno – na kojem će se svaki građanin/građanka moći sahraniti u skladu sa svojim vjerovanjima, običajima i opredjeljenjima.

EKO ELEMENT
Bugojno

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o