XXIX (dvadesetdeveta) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

XXIX (dvadesetdevetu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati u utorak, 13.10.2015. godine u Kristalnoj sali Općine Bugojno s početkom rada u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Bugojno za period 01.01.-31.06.2015. godine

Izvjestilac za tačku 2. – pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

3. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje Općinske izborne komisije

Izvjestilac za tačku 3.- Sekretar općinskog vijeća i općinskog načelnika

4. Nacrt strategije razvoja poljoprivrede u Općini Bugojno

5. Informacija o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

6. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup zemljišta u vlasništvu države u poljoprivredne svrhe na području općine Bugojno

7. Prezentacija investicijskog projekta u plasteničkoj organskoj proizvodnji u općini Bugojno: ZZ Poljoprodukt, Općina Bugojno, SPHERE d.o.o. Sarajevo i ESOF d.d. Donji Vakuf sa aneksom ugovora

8. Prezentacija projekta o zajedničkom ulaganju u kooperativnu proizvodnju ZZ Poljoprodukt, Općina ZZ Poljoprodukt, Općina Bugojno i Heko d.o.o. Bugojno

9. Prezentacija projekta o zajedničkom ulaganju u kooperativnu proizvodnju: Općina Bugojno i Heko d.o.o Bugojno

Izvjestilac za tačke 4, 5, 6, 7, 8 i 9 .- pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene
djelatnosti i opću upravu
10. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

11. Razmatranje Nacrta teksta Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica i trgova i kućnih brojeva

Izvjestilac za tačku 11. – direktor Uprave za geodetsko i imovinsko pravne poslove SBK Travnik

12. Prijedlog za dva člana Komisije za javno-privatno partnerstvo

13. Imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno iz reda uposlenika

14. Davanje saglasnosti na izmjenu cijene boravka djece u Javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno

15. Inicijativa prema Zavodu za zdravstveno osiguranje za dobijanje prostora za rad „Udruženja žena liječenih i oboljelih od karcinoma

Izvjestilac za tačke 12, 13, 14 i 15.- pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene
djelatnosti i opću upravu
16. Informacija o stanju grijanja u organizaciji OR „BADE“ Bugojno

Izvjestilac za tačku 16.- vlasnik OR „BADE“ Bugojno

17. Prijedlog odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine i imenovanje Komisija za provođenje javnog nadmetanja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine

Izvjestilac za tačku 17.- pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje,

geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA

Greta Kuna, prof.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/