Sutra III (treća) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

U četvrtak 23.03. biti će održana III (treća) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10:00 sati.

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Prijedlog Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu Izvjestilac za tačke 2. i 3.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području Općine Bugojno za 2017. godinu Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

5. Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JU „Dom zdravlja“ Bugojno

6. Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno

7. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016./2017. godini Izvjestilac za tačke 5., 6. i 7.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Vrljić, s.r.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/