Stranka za Bosnu i Hercegovinu: Premijer Novalić (SDA) u službi podjele državne imovine

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

SARAJEVO – Stranka za Bosnu i Hercegovinu upozorava javnost da je objašnjenje premijera Federacije BiH Fadila Novalića vezano za razlog osnivanja kompanije Intera, a koja bi se bavila upravljanjem neperspektivne vojne imovine i druge imovine, u najmanju ruku neozbiljna i očigledna potvrda kršenja ustava i zakona Bosne i Hercegovine.

Naime, premijer Novalić navodi kako bi se Intera osnovala “da bi Federacija BiH stekla industrijsku zonu, a koja bi se nalazila na prostoru bivšeg Vazduhoplovnog zavoda “Orao” u Rajlovcu.” Gospodin Novalić, tragom svoje izjave, treba da objasni kako će Feseracija upravljati nečim što nije njeno, jer Vazduhoplovni zavod “Orao” je valjda dio vojne imovine koja pripada Bosni i Hercegovini.
Novalić dalje navodi u svom saopštenju “da su prisutni brojni interesi za prisvajanje te zone, ali da je Vlada FBiH počela pregovore s određenim strateškim partnerom o velikoj investiciji za koju Fedracija BiH mora imati prostor”. Ponovo se nameće isto pitanje, kako će strani investitor ući u investiciju sa Federacijom BiH na posjed koji nije u vlasništvu Federacije BiH?

Dakle predsjednik vlade Federacije BiH radi isto što i Milorad Dodik, neustavno i nezakonito prisvaja državnu imovinu i tako djeli Bosnu i Hercegovinu.
Citiramo: “U izjavi za Fenu Novalić je dodatno pojasnio da se odluka o osnivanju privrednog društva Intera uopće ne odnosi na vlasništvo, već na upravljanje imovinom kojom sada niko ne upravlja, a to su poslovni prostori u gradovima Federacije BiH koji se sada koriste nezakonito.” Po treći put premijer Federacije BiH javno priznaje da nelegalno želi upravljati nečim što nije entitetsko nego državno, što samo po sebi povlači krivičnu odgovornost.
U saopštenju dalje stoji, pravdajući osnivanje Intere: “Riječ je o imovini koja se kontinuirano, već godinama, devastira i otuđuje te je namjera Federalne vlade njena zaštita, a nikako promjena vlasništva.” Gospodin Novalić bi trebao znati da je vlasništvo i korištenje usko povezano, te da samo vlasnik, u ovom slučaju Parlament BiH, može odlučiti kako koristiti sve što je u posjedu države.
Medjutim posljednja konstatacija premijera Novalića govori da on uopšte ne vlada materijom, te javno priznaje da je apsolutno neupućen u ono što govori, a rekao je slijedeće: “Vlada FBiH je veoma dobro upoznata o činjenici da je odluka Parlamenta Federacije BiH potrebna kod prijenosa vlasništva, a ne kod prava upravljanja.” I kod jednog i kod drugog pitanja, tj. i vlasništva i upravljanja, potreban je zakon na državnom nivou, a nikako Odluka Parlamenta Federacije BiH.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu upozorava da je na sceni skriveni pokušaj podjele državne imovine, pogotovo imajući u vidu da je Intera osnovana, a da javnost o tome nije upoznata. O ovome nema pravo niko na šutnju i ovo nije pitanje koje se tiče jedne stranke niti treba biti tema stranačkih obračuna, nego je pitanje opstanka Bosne i Hercegovine. Apelujemo na javnost i sve relevantne političke opcije, institucije sistema, medije i gradjane da se najozbiljnije pozabavimo ovom tematikom kako ne bi bilo kasno, nakon što se tajno podjeli državna imovina, a samim tim stvore temelji za disoluciju Bosne i Hercegovine.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/