STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU NA BRANIKU ODBRANE DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.facebook.com/kovacusakafa/

DVADESET GODINA STRANKE ZA BOSNU I HERCEGOVINU-STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU NA BRANIKU ODBRANE DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE

Povodom dvadeset godina od osnivanje Stranke za Bosnu i Hercegovinu svim članovima i simpatizerima Stranke za Bosnu i Hercegovinu upućujemo iskrene ćestike za jubilarnu godišnjicu uz želje da se ideja Stranke za Bosnu i Hercegovinu oživotvori u periodu koji će biti mnogo kraći od ovog koji se obilježava kao jubilarni.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu će svojim djelovanjem nastaviti dalje raditi na jačanju državnosti države Bosne i Hercegovine, jer primarni cilj naše stranke jeste interes države. Strateški ciljevi Stranke za Bosnu i Hercegovinu određeni osnivačkim dokumentima podrazumjevaju uspostavljanje i izgradnju države Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države sa jednikim pravima za sve građane u Bosnu i Hercegovini.

Nikada nećemo dozvoliti podjelu države Bosne i Hercegovine jer politički program Stranke za Bosnu i Hercegovinu ogleda se kroz dva glavna principa: Prvo, naziv stranke “Stranka za Bosnu i Hercegovinu” određuje politički program stranke-borba za državu BiH;
Drugo, cilj kome je ukupan rad stranke podređen opstojnosti i funkcionalnosti države BiH u njenim istorijskim granicama.

Bili smo i ostat ćemo na braniku odbrane državnosti Bosne i Hercegovine.

Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Bugojno

https://mfbanka.com/stednja/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/