„Stop vršnjačkom nasilju u školama u SBK – a“ – edukacija u Bugojnu

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Pitanje vršnjačkog nasilja jedan je od aktuelnih problema u našoj zemlji, ali i regionu.

  Preventivno djelovanje i edukacija prosvjetnih radnika, roditelja i učenika jedan je od načina na koji se može pomoći u rješavanju ovog problema. U Bugojnu je danas realizovana edukacija za prosvjetne radnike, kao dio projekta „Stop vršnjačkom nasilju u školama u SBK-a“ koji Udruženje roditelja, gradjana i prijatelja za pomoć djeci i omladini s posebnim potrebama „Leptir“ Bugojno u saradnji sa IN fondacijom iz Banja Luke i Ministarstvom obrazovanja, nauke i kulture i sporta SBK-a realizuje od 2013. godine.

Cilj projekta je uključiti i educirati sve one koji vlastitim angažmanom mogu doprinijeti da se na najbolji način utiče na smanjenje pojave vršnjačkog nasilja. Educiranje prosvjetnih radnika, roditelja i učenika omogućava njihovo angažovanje u prepoznavanju i rješavanju problema.

U nastavku projekta, pored stalnih edukacija planiran je i rad sa žrtvama, svjedocima nasilja ali i nasilnicima, kako bi se i tako pomoglo u rješavanju sve učestalije pojave medju vršnjacima.

Dugogodišnje iskustvo u rješavanju problema djece u školama pedagog Saudin Beganović nastoji prenijeti svim zainteresiranima koji projekat realizuje od 2013. godine, a pripremljene su i posebne brošure. O sprečavanju vršnjačkog nasilja i načinu djelovanja u društvu u Bugojnu je govorila i Jasna Eminović, pedagog iz OŠ Turbe.

rtvbugojno.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/