SDP BUGOJNO: Ni ovaj put vijećnici nisu dobili odgovore ni na jedno vijećničko pitanje – SAOPŠTENJE

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Nakon četiri mjeseca održana je maratonska 6. (šesta) redovna sjednica Općinskog vijeća. Ni ovaj put vijećnici nisu dobili odgovore ni na jedno vijećničko pitanje, pa se pitamo da li stručne službe i načelnik, kojima se uredno postavljaju pitanja, išta rade na tome da vijećnicima dostave odgovore. Sva postavljena pitanja su u interesu građana i našeg grada.

Klub SDP-a je, upravo zbog nesazivanja sjednice OV, zatražio smjenu predsjedavajućeg Igora Vrljića, i pritom su argumenti za istu bili da za 9 mjeseci Vijeće nije razmatralo ključne dokumente za rad općinskog načelnika, Općinskog vijeća i javnih preduzeća i ustanova, te da je dosadašnja sveukupna realizacija plana rada OV 12, 5%. Naravno, naša inicijativa nije dobila podršku od strane vladajuće većine kojima odgovara ovakvo stanje u našem gradu.

Napokon, nakon godinu dana kašnjenja usvojene su liste dobitnika stipendija za akademsku 2016./2017. godinu. Donijeta je odluka da će svi oni koji ispunjavaju uvjete dobiti stipendije. Ostaje upitno kada će početi isplata, budući da je već počela akademska 2017./2018.godina.

Ono što je za nas veoma bitno je da je Općinsko vijeće prepoznalo našu inicijativu za uvođenje đačkog prevoza za djecu iz naselja Vrpeć i Crniče.

Apsurdno je da nakon 9 mjeseci Općinsko vijeće usvaja Program poticaja za 2017. godinu, a nisu isplaćeni poticaji ni za 2016. godinu. To dovoljno govori o nedovoljnoj brizi vladajuće strukture za poljoprivrednike iz našeg grada.

Burnu raspravu izazvala je i tačka o osnivanju Agencije za lokalni razvoj. Naime, Agencija već ima troje zaposlenika, koliko je javnosti poznato, i zvanično je počela sa radom 14.7.2017. godine. SDP je podržao ideju o formiranju Agencije za lokalni razvoj, smatrajući da će sve u vezi sa Agencijom biti transparentno, i da će se raditi u korist naše lokalne zajednice. Međutim, Agencija je počela sa radom mimo odluke Općinskog vijeća, a zaposlenici su primljeni bez ikakvog konkursa. Pitali smo koji su kriteriji bili da se prime baš ti ljudi i kako to da je počela Agencija sa radom, a OV tek na sjednici donosi odluku o njenom osnivanju. Naravno, ni na jedno pitanje nismo dobili odgovor. Pitamo se da li će Agencija služiti kao servis našoj Općini, za njen razvoj, napredak ili za zapošljavanje odabranog stranačkog kadra.

Pohvalno je da je na Općinskom vijeću pokrenuta priča o izradi prostorno-planske dokumentacije naše općine za period 2007.-2027. Iako je ova tačka trebala biti davno pokrenuta, opet je bolje ikad nego nikad.

OO SDP BiH BUGOJNO

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/