SDA ponovila rezultat iz 2016. godine, ovo su imena novih vijećnika općine Bugojno

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Jučer su održani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. U Bugojnu je glasalo samo 13 747 glasača od 29 447 registrovanih od čega je važećih listića bilo 12.849. Nevažećih praznih listića je bilo 217 dok je nevažećih po drugim kriterijumima bilo 622.

25 kandidata koji su prošli u općinsko vijeće Bugojno prema sadašnjem stanju su:

 1. Nedžad Jusić 3114 glasova (SDA)
 2. Salih Gurbeta 1914 glasova (SDA)
 3. Adis Mašić 1897 glasova (SDA)
 4. Emir Sarajlić 1852 glasa (SDA)
 5. Admir Ždralović 1784 glasa (SDA)
 6. Armin Hero 1774 glasa (SDA)
 7. Mirza Idrizović 1680 glasova (SDA)
 8. Fuad Hajić 1582 glasa (SDA)
 9. Adnan Bašić 1512 glasova (SDA)
 10. Naim Basara 1398 glasova (SDA)
 11. Hazer Mlivo 1379 glasova (SDA)
 12. Deala Helez 733 glasa (SDP)
 13. Šejla Džanan 642 glasa (SDP)
 14. Salih Terzić 628 glasova (SDP)
 15. Armin Kukić 576 glasova (SDP)
 16. Dino Sijamija 562 glasa (SDP)
 17. Semedin Omerinović 548 glasova (Nezavisna lista)
 18. Đemal Bilanović 490 glasova (Nezavisna lista)
 19. Samir Šečić 396 glasova (Nezavisna lista)
 20. Miroslav Zelić 523 glasa (HDZ BiH)
 21. Lucija Pavlović 287 glasova (HDZ BiH)
 22. Adnan Hozić 447 glasova (SBB)
 23. Elma Duraković-Čepalo 224 glasa (SBB)
 24. Armin Čusto 452 glasa (Narod i Pravda)
 25. Mustafa Ugarak 178 glasova (NBL)

Nedostaju još glasovi pošte, mobilnih timova, Covid glasovi i može doći do promjena između pojedinih stranaka u mandatima gdje može neka stranka imati manje 1 mandat a druga više i obratno.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/