SBK: Sankcionisana 53 policijska službenika zbog povrede službene dužnosti

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/bingoosmica/

Na osnovu Zakona u unutrašnjim poslovima Srednjbosanskog kantona uspostavljen je Ured za pritužbe javnosti, koji je tijelo skupštine Srednjobosanskog kantona i kao takvo je nezavisno od linije rukovođenja u MUP-u SBK/KSB Travnik, odnosno Upravi policije. Ured za pritužbe javnosti djeluje duži niz godina, a svojim radom značajno je doprinio profesionalnijem radu policijskih službenika.

Naime, intencija zakonodavca je da se uspostavom takvog tijela omogući nezavisna kontrola rada, odnosno postupanja policijskih službenika. Kroz obavještavanje podnosioca pritužbe na rad policijskih službenika o preduzetim radnjama na rasvjetljavanju navoda iz pritužbe, ostvaruje se veći nivo povjerenja građana prema policiji, što će u konačnici rezultirati boljom saradnjom građana sa policijom.

S obzirom na činjenicu da se radi o neovisnom tijelu, Ured za pritužbe javnosti u mogućnosti je na veoma efikasan i transparentan način sprječavati svako eventualno prekoračenje ovlaštenja od strane policijskih službenika, kao i njihovo eventualno neprofesionalno ili nedolično ponašanje. Neke od nadležnosti Ureda su:

– praćenje svih žalbi dostavljenih Ministarstvu protiv policijskih službenika;

– nadgledanje istraga Odsjeka za unutarnju kontrolu;

– izdavanje naredbe za ponovnu istragu u slučaju gdje Ured nije zadovoljan istragom  Odsjeka za unutarnju kontrolu;

– nadgledanje sistema neformalnog rješavanja žalbi građana kako bi se osiguralo  da ne postoji vršenje pritisaka  od strane rukovodioca na podnositelja žalbe;

– primanje izvještaja od sudova  vezano za kaznene i druge navode o prekršajima gdje su policijski službenici predmet istrage ili postupka;

– nadgledanje izvršenja kazni izrečenih od strane prvostepene i drugostepene disciplinske komisije, da bi se osigurala legalnost i dosljednost;

– obavještavanje podnositelja žalbe o rezultatu istrage u pismenoj formi u što kraćem roku;

– pokretanje zakonskog postupka  protiv podnositelja žalbe  u slučaju bilo kakve bezvrijedne, neutemeljene, lažne ili neosnovane žalbe;

– preporučuje disciplinski postupak protiv službenika Odsjeka za unutarnju kontrolu ili rukovodioca  zbog svjesnog  zanemarivanja ili neodgovarajućeg vođenja istrage;

Tokom 2015. godine Ured za pritužbe javnosti razmatrao je ukupno 214 žalbi na rad policijskih službenika, što je na nivou broja žalbi zaprimljenih u toku 2014. godine, kada je razmatrano ukupno 215 žalbi.

Od navedenog broja žalbi u 2015. godini, 114 su podnijeli građani, 92 su podnesene od strane rukovodioca organizacionih jedinica Uprave policije i Odsjeka za inspekcije i revizije, a 8 žalbi bilo anonimno.

Navedene žalbe odnosile su se na ukupno 280 policijskih službenika, a nakon njihovog razmatranja, te provođenja internih postupaka od strane Odsjeka unutrašnje kontrole, sankcionisana su ukupno . Od navedenog broja sankcionisanih policijskih službenika za 18 je utvrđeno da su počinili težu, a za 35 da su počinili lakšu povredu službene dužnosti. Od ukupnog broja policijskih službenika koji su počinili tešku povredu službene dužnosti 11 službenika je privremeno suspendovano do okončanja postupka.

U narednom periodu Ured za pritužbe javnosti će nastaviti sa razmatranjem svih pristiglih žalbi, te obavještava građane da eventualne primjedbe na rad i postupanja policijskih službenika mogu podnijeti lično u svakoj policijskoj stanici ili sjedištu MUP-a SBK/KSB u ulici Aleja konzula u Travniku. 

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/