Saznajte zašto glasati za kandidata SDA/SBB za načelnika Bugojna Harisa Mujića

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Rođen je  26.01.1977. godine u Bugojnu u skromno situiranoj porodici sa četvero djece.

Završio je O.Š. Vojin Paleksić i Gimnaziju Mahmut Bušatlija u rodnom Bugojnu.

1998 godine završio je arapski jezik na Institutu za arapski jezik, a 2002. godine Fakultet tradicije i islamskih nauka na Internacionalnom uvinerzitetu u Medini – Saudijska Arabija.

Od 2003. godine radi u Gimnaziji Bugojno kao profesor vjeronauke.

U periodu 2004.-2008. godina obavlja dužnost predsjednika Asocijacije mladih SDA OO Bugojno, član Izvršnog odbora SDA OO Bugojno te vijećnik u Općinskom vijeću Bugojno.

Od 2006. godine biva izabran za  predsjednika Medžlisa Islamske zajednice Bugojno u okviru kojeg vodi pravne i finansijske poslove. Sa kvalitetnim timom stručnih ljudi uradio je Strategiju rada i razvoja Medžlisa IZ-e Bugojno 2012.-2020. godina i otvorio instituciju Medžlisa Islamske zajednice Bugojno, a nakon toga donacijama poslovnih ljudi – prijatelja iz Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske, realizovao je nekoliko kapitalnih projekata u vrijednosti preko 2.000.000 (dva miliona) KM, koji će koristiti i budućim generacijama, među kojima su:

  1. Rekonstrukcija i proširenje zgrade sjedišta Medžlisa Islamske zajednice Bugojno,
  2. Uređenje izletišta Pršljanica,
  3. Gradnja poslovnog objekta Nugle,
  4. Kupovina dva aparata (uskoro kupovina potrebnih još dvanaest aparata za Dijalizni centar u Bugojnu),
  5. Rekonstrukcija i proširenje Ahmed Fadil-pašine džamije u Kupresu,
  6. Gradnja Džamije Rashed Mohammed Al-Dhaheri u Čipuljiću,
  7. Realizacija ili učešće u realizaciji infrastrukturnih projekata Medžlisa Islamske zajednice Bugojno u: Poljicu, Pavicama, Odžaku, Zanesovićima, Gračanici, Glavicama, Vilešima, Seferovićima, Kuli, Vrbanji, Veseloj, Poriču, Ždralovićima, Ljubniću, Rovnoj, Kotezima, Milanovićima, Pirićima, Drvetinama, Podripcima i Kopčiću.

Značajno je doprinio i relizaciji projekta Centar za proizvodnju organskog povrća na Kopčiću, kao i projekta Sportsko-rekreacionog i turističkog centra na Rostovu.

U toku agresije na BiH 1992.-1995. bio je pripadnik Armije BiH.

Oženjen je,  otac tri kćerke i jednog sina.

Izvod iz izbornog programa kandidata

Dragi sugrađani, dame i gospodo,

Sigurno Vam je poznato da se 02.10.2016. g. održavaju lokalni izbori u BiH, pa tako i u Bugojnu. Na lokalnim izborima se biraju načelnici općina i vijećnici u općinskim vijećima.

Ovih par redaka obuhavata stvari koje moramo uraditi da bi Bugojnu vratili nekadašnji sjaj, privukli strane investicije i otvorili nova radna mjesta. Bugojno je na birou 2004. g. imalo oko 4.000 nezaposlenih, a 2016. g. ima oko 6.000 nezaposlenih od kojih je čak 400 mladih ljudi sa VSS.

Moramo pozitivna iskustva uspješnih općina u BiH kao što Tešanj i Goražda, koji nemaju nezaposlenih, prenijeti u Bugojno.

Moramo se proći svađa i stalnih promjena većina u Općinskom vijeću i svi zajedno obezbijediti političku stabilnost koja je glavni preduslov za rad na rješavanju nagomilanih problema.

Moramo dobiti političku podršku i sredstva za različite projekte u Bugojnu od viših nivoa vlasti. Za 2016. g. budžet Općine Bugojno je samo 7 miliona KM, budžet SBK-a: 187 miliona KM, budžet FBiH: 2,7 milijardi KM, a budžet BiH: 1,7 milijardi KM. Zato je bitno da nakon ovih izbora Bugojno ima vertikalu vlasti u SBK-a, FBiH i BiH kroz Koaliciju SDA/SBB. Bez ovoga, Bugojno će i dalje gubiti vrijeme i biti u nekoj vrsti izolacije bez sredstava od viših nivoa vlasti.

Moramo u fokus našeg rada staviti privredu i konstantno pomagati svim našim privrednicima koji upošljavanju jednog čovjeka. Vrata načelnika Općine Bugojno će biti otvorena za privrednike sedam dana u sedmici i mobitel će im biti dostupan non-stop.

Moramo otvoriti Bugojno prema svijetu i kreirati ambijent koji će privući investitore. Investitori i sa Istoka i sa Zapada, kao i Bugojanci Bošnjaci, Hrvati i Srbi koji vole Bugojno, u nama će imati partnere i njihove investicije u Bugojnu će biti sigurne.

Moramo otvoriti Agenciju za razvoj općine Bugojno u kojoj će mladi projekt-menadžeri raditi za opće dobro svih građana Bugojna: pripremati, aplicirati, lobirati sredstva iz: IPA fondova EU, Japana, Katara, Turske i cijeloga svijeta za različite projekte u Bugojnu.

Moramo donijeti odluku o prostornom planu Općine Bugojno sa definisanim poslovnim zonama. Obezbijedit ćemo sredstva za osnivanje poslovnih zona od viših nivoa vlasti koja do sada Općina Bugojno nikada nije ni tražila, a npr. susjedna Općina Gornji Vakuf je aplicirala i dobila vešemilionski iznos KM. Dodijelit ćemo općinsko zemljište sa građevinskom dozvolom za minimalnu naknadu investitorima koji će graditi proizvodne hale i otvoriti nova radna mjesta.

Moramo uraditi reorganizaciju općinske uprave u cilju otvaranja novih radnih mjesta i približavanja građanima. Uposlenici Općine Bugojno će raditi na iznalaženju investitora i rješavat će brzo njihove zahtjeve bez mita i korupcije. Građani neće morati biti dobro sa načelnikom Općine Bugojno da bi njihov zahtjev bio brzo riješen.

Moramo poduzeti sistemske mjere u cilju uravnoteženja budžeta i rješavanja prevelikog duga Općine Bugojno. Prema izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH o reviziji finansijskih izvještava Općine Bugojno na dan 31.12.2014. g. dug Općine Bugojno je iznosio oko 2 miliona KM. Rješavanjem ovog problema moći ćemo redovno isplaćivati sredstva svim budžetskim korisnicima: pojedincima, neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima i dr. bez umanjenja i kašnjenja.

Moramo postići da javna preduzeća budu rentabilna, a nakon toga i profitabilna.

Moramo riješiti problem lošeg vodosnabdijevanja donjeg dijela grada u ljetnom periodu izradom adekvatnog rezervoara na Gorici, zaštititi rijeke od zagađivanja, sagraditi kanalizacionu mrežu u ruralnim naseljima, riješiti problem pasa lutalica, riješiti problem divlje deponije između Kule i Ljubnića, riješiti nagomilane probleme u Binasu, staviti u funkciju objekte Plave bolnice i Titove vile na Gorici, pomoći poljoprivrednim proizvođačima i stočarima i stimulisati njihov rad većim poticajima iz budžeta Općine Bugojno i i stimulisati njihov rad poticajem 0,20 KM po proizvedenom kg jagodičastog voća iz budžeta Općine Bugojno,, riješiti problem nepostojanja hotela u Bugojnu, aktivirati Titovo lovište za elitni lov za bogate ljude i sa Istoka i sa Zapada, sistemski pomoći vjerske i kulturne institucije i sporstske kolektive, vratiti NK Iskru u Premijer ligu BiH, riješiti problem nepostojanja muzeja u Bugojnu, …… .

Već sam pokazao da imam tim koji zna raditi strateški i donijeti donacije u Bugojno. Mnogo je lakše donijeti investicije od kojih će investitori imati koristi, a što će osigurati nova radna mjesta i zaustaviti odlazak mladih ljudi iz Bugojna.

Uvaženi sugrađani izađite na izbore 02.10.2016. g. i izaberite načelnika Općine Bugojno koji će najbolje obavljati tu dužnost.

Ukoliko meni date podršku sigurno ću biti načelnik svih građana Bugojna i raditi za dobrobit svih.

Stojim Vam na raspolaganja. Vi ste sada na potezu.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/