SASTANAK OPERATIVNOG ŠTABA OSIGURANJA MANIFESTACIJE “506.DANI AJVATOVICE”

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

U prostorijama policijske stanice Donji Vakuf održan je sastanak operativnog štaba osiguranja vjerske manifestacije „506. Dani Ajvatovice“.

Na sastanku su analizirane planirane i realizirane mjere na osiguranju brojnih kulturnih i vjerskih događaja, koji su upriličeni u okviru ovogodišnjih Dana Ajvatovice. Poseban akcenat stavljen je na razmatranje mjera koje se preduzimaju i koje će se preduzimati u završnim danima manifestacije 28. i 29. maja 2016. godine.

Donesen je zaključak da su do sada preduzete mjere kao i one koje se planiraju preduzeti u narednom periodu adekvatne i da će omogućiti nesmetano odvijanje planiranih vjerskih i kulturnih sadržaja. U tom smislu ostvarena je puna saradnja i koordiniranje svih aktivnosti sa organizatorom, te definiranje zajedničkih obaveza u cilju daljeg nesmetanog obilježavanja manifestacije.

Ovom prilikom obavještavamo građane da će u narednom periodu biti povećano prisustvo policijskih službenika na terenu, a naročito u onim mjestima gdje se realiziraju planirani sadržaji Ajvatovice. Isto tako, napominjemo da će u mjerama osiguranja uzeti učešće različite organizacione jedinice Uprave policije, a da će pomoć u osiguranju pružiti i druge policijske agencije i agencije za provođenje zakona.

U toku završnih dana Ajvatovice na području općine Donji Vakuf doći će i do izmjena u režimu odvijanja saobraćaja, o čemu će učesnici u saobraćaju biti blagovremeno obaviješteni.

Molimo građane da na terenu sarađuju sa službenicima policije, te da postupaju po uputama koji će im davati policijski službenici. Isto tako, molimo građane da najbližoj policijskoj stanici prijave bilo kakvu pojavu ili ponašanje koje može ugroziti sigurnost učesnika manifestacije i drugih građana i njihove imovine.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/