Sahat-kula u Pruscu ponovo mjeri protok vremena

https://www.bugojno-danas.info/

U  okviru programskih sadržaja 505. Dana Ajvatovice  jučer  je na svečan način prezentiran projekat obnove Sahat – kule u Pruscu. Podsjetimo, Odlukom Komisije  za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, u  januaru  2004. godine, Historijsko područje – Stari grad Prusac proglašeno je  nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U ovom području je  i Sahat – kula, jedan od simbola Prusca. Boraveći u Pruscu, novinar i putopisac Vehid Gunić prije deset godina pripremao je reportažu o tradiciji ovog kraja i tada obećao da će, čim bude mogao, pomoći u obnovi Sahat-kule. Na njegovu inicijativu i podršku, u povodu Ajvatovice, Sahat-Kula u Pruscu  ponovo svjedoči o protoku vremena.

 

rtv.bugojno.org

https://www.bugojno-danas.info/ https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://mfbanka.com/stednja/ https://www.bingotuzla.ba/akcija-za-pocetak-sedmice-pop-up/