Rezultati poslovanja JU KSC Bugojno u 2015. godini

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Obzirom da je KSC Bugojno javna ustanova koja se finansira sredstvima koja građani uplaćuju kroz razne poreze i da su građani Bugojna kroz vlastite doprinose izgradili KSC Bugojno 1983. godine, imamo potrebu da ih inforimišemo o rezultatima poslovanja u protekloj godini.

JU Kulturno sportski centar Bugojno je neprofitna ustanova osnovana od strane Općine Bugojno za razvoj i afirmaciju kulture i sporta i pružanja usluga građanima za programe iz kulture i sportske događaje.

 

 • Realizovani kulturni i sportski događaji i saradnja sa udruženjima iz kulture i sportskim klubovima

 

Shodno osnovnim ciljevima u 2015. godini KSC Bugojno je besplatno obezbjeđivao prostor za probe: GFA Bugojno, Narodnom orkestru, Teatru FEDRA Bugojno, ULUSD – Udruženje likovnih umjetnika Skopaljske doline, lokalnom rock bendu DVA i PO ČO'EKA, Dječijem pozorištu – EKO ART Bugojno, Limenoj glazbi Bugojno, Udruženju mladih „VIZIONAR“ i Vokalnom ansamblu Bugojno.

Tokom 2015. godine KSC Bugojno je također obezbjeđivao i stavljao besplatno na raspolganje sportskim klubovima Sportsku dvoranu za treninge i to: MRK ISKRA, ŽRK ISKRA, ŽKK Bugojno i KK ISKRA. U 2015. godini realizovano je 730 besplatnih termina za treninge klubova.

 

Tokom 2015. godine realizovana su 123 kulturna događaja.

U 2015. godini je za Gradsku biblioteku nabavljeno novih 150 knjiga ukupne vrijednosti 4.625 KM.

Posebno ističemo nastavak održavanja tradiconalnih državnih i internacionalnih manifastacija: Bugojansko proljeće, Teatarski festival FEDRA Bugojno, Bugojansko lutkarsko bijenale

i Bugojansku vazu.

A KSC Bugojno je bio i partner festivalu TIFBU koji organizira Teatar FEDRA Bugojno.

 

U 2015. godini u Sportskoj dvorani su održane 53 službene utakmice rukometnih i košarkaških klubova kao i tri turnira u karateu, jedan turnir u sjedećoj odbojci, dva rukometna turnira, jedan turnir u košarci i dva turnira u malom nogometu.

 

 • Finansijsko poslovanje KSC Bugojno u 2015.

 

Stalna sredstva KSC Bugojno su na 31.12.2015. iznosila 21.742.444,00 KM.

Tokom 2015. godine radnici KSC Bugojno su u skladu sa svojim mogućnostima održavala i brinula o imovini KSC Bugojno. Bitno je istači da su tokom cijele godine svi prostori u KSC Bugojno (10.500 m²) bili stalno u funkciji za rad KSC Bugojno i navedene kulturne i sportske sadržaje.

U 2015. godini ukupni troškovi KSC Bugojno su iznosili: 356.091,84 KM.

Ukupni prihodi su iznosili: 365.358,18 KM.

Saldo poslovanja u 2015. godini je iznosio:  + 10.266,34 KM.

 • Struktura prihoda:

 

 • Vlastiti prihod KSC Bugojno od pružanja usluga – 126.048,18 KM
 • Prihodi na projektnoj osnovi od svih nivoa vlasti u BiH – 75.410 KM
 • Grant općine Bugojno za tekuće troškove – 144.000,00 KM
 • Grant općine Bugojno za kapitalne investicije – 900,00 KM

 

 • Struktura troškova:

 

 • Režijski troškovi (struja, voda, telefon, grijanje) – 40.120,04 KM
 • Troškovi usluga KSC (obezbj. objekta, knjigovodstvo, osiguranje i dr..) – 164,07 KM.
 • Tekuće održavanje i nabavka sitnog inventara – 7.490,12 KM
 • Putni nalozi – službena putovanja – 771,00 KM
 • Troškovi goriva – 2.206,80 KM
 • Troškovi konzumacije – 931,00 KM
 • Troškovi programa i festivala – 73.711,19 KM
 • Bruto plate radnika – 168.901 KM.
 • Topli obrok – 30.570 KM
 • Paušal Upravnom odboru – 4.924,60 KM
 • Regres za uposlenike – 4.800 KM
 • Putni troškovi radnika – 1.680 KM
 • Kapitalne investicije i nabavka opreme – 13.278 KM
 • Ostali troškovi – 544,00 KM

 

KSC Bugojno često ima problema sa redovnim izmirivanjem svojih obaveza zbog nemogućnosti da pravovremeno naplati svoja potraživanja. Tako su sa 31.12.2015. godine potraživanja KSC Bugojno po ispostavljenim fakturama iznosila 31.660,84 KM. A potraživanja od viših nivao vlasti za projekte iz 2015. godine za koje smo dobili odluke o podršci i iznosima (Festival FEDRA i Bugojansko lutkarsko bijenale) su iznosila 41.500 KM.

 

 • Isplaćene plaće i druge nakande radnicima –

 

U 2015. godini je isplaćeno 12 plaća i 12 toplih obroka.

Najniža isplaćena osnovna neto plaća u 2015. godini iznosila je 400 KM.

Najviša isplaćena osnovna neto plaća u 2015. godini iznosi 1.338,00 KM.

Topli obrok tokom 2015. godini iznosio je 10 KM po jednom danu.

Regres za 2015. godinu je iznosio od 400 KM i isplaćen je do 31.12.2015.

 

Zahvaljujemo se građanima, udruženjima iz kulture, sportskim klubovima i medijima na saradnji tokom 2015. godine, zatim Načelniku općine Bugojno, Hasanu Ajkuniću, na saradnji i podršci, pogotovo na podršci za realizaciju Festivala FEDRA i Bugojanskog lutkarskog bijenala, također, zahvaljujemo se i Općinskom vijeću Bugojno koje je prepoznalo značaj i vrijednost KSC Bugojno, kao i rezultate koje ostvarujemo, te za 2016. godinu uvećalo grant KSC Bugojno sa 144.000 na 165.000 KM.

Također, zahvaljujemo se i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Ministarstvu civlinih poslova BiH i Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za podršku naših projekata u 2015. godini.

Zahvaljujemo se i Centru za dramski odgoj iz Mostara, čiji je međunarodni žiri prepoznao našu vrijednost i dodjelio KSC Bugojno prestižno internacionalno priznanje za 2015. godinu, odnosno Nagradu za doprinos u razvoju dramskog odgoja  „Grozdani kikot“.

Na kraju možemo reći da KSC Bugojno ima iza sebe još jednu vrlo uspješnu godinu i nadamo se da će uspješno poslovati i u 2016. godini.

                                                                                          D  I  R  E  K  T  O  R

Vahid        Duraković

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/