RADNIČKIM ZAKONIMA DO VEĆEG SIROMAŠTVA PENZIONERA

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Predsjedništvo Foruma seniora/ki SDP BiH je, na sjednici održanoj 28.01.2016.godine, nakon usvajanja Izvještaja o radu za proteklu godinu i Programa rada za 2016.godinu, izrazilo golemu zabrinutost zbog posljedica koje će proizvesti politike radnog zakonodavstva u oba entiteta, te pružilo punu podršku Sindikatu RS i Federacije BiH u njihovoj daljnjoj borbi za zaštitu radničkih prava i dostojanstvo života u starosti.

Forum seniora/ki SDP BiH smatra da su usvojenim entiteskim zakonima, smanjivanjem primanja radnika po osnovu rada, reduciranjem njihovih prava, privilegovanjem poslodavaca i stvaranjem pravne nesigurnosti, oblikovani pravni okvir sistematskog gaženja radničkog dostojanstva, ukidanja socijalnog dijaloga, kolektivnih ugovora, prozivođenja siromaštva radnika i budućih penzionera, te daljnje destabilizacije penzionih fondova.

Ne samo da zatvaraju oči pred činjenicom da radničke porodice sa dosadašnjim primanjima nisu mogle zadovoljavati osnovne životne potrebe, da će primjenom usvojenih zakona o radu primanja radnika biti smanjena, da će biti pogođeni rizikom siromaštva, a posebno nakon penzionisanja, da će prihodi fondova od doprinosa biti smanjeni, i da su penzije u oba entiteta godinama najniže ili među najnižim u Evropi, po mišljenju Foruma seniora/ki SDP BiH, entitetske vlade nisu u stanju da kreiraju ambijent za veća investiciona ulaganja, veću zaposlenost i broj radnih mjesta, vođenje aktivne politike zapošljavanja, uspješne borbe protiv „ rada na crno“ i redovnu uplatu doprinosa.

Forum seniora/ki  smatra da entitetske vlade, pod plaštom „fleksibilizacije tržišta rada“ obezvrjeđuju svaki napor uspostavljanja seta ljudskih i socijalnih prava koja se tiču radnika i prava po osnovu rada, u skladu sa Ustavom  BiH, Evropskom socijalnom poveljom i Paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, te umjesto razvoja društva, proizvode njegovo siromašenje.

Stoga, Forum seniora/ki  SDP BiH pruža punu pordšku Sindikatu RS i Federacije BiH u njihovoj opravdanoj borbi za zaštitu radničkih prava i dostojanstvo u starosti.

 

                                                                                                                             Predsjednica

                                                                                              Foruma seniora/ki SDP BiH

                                                                                                                        Suada Hadžović

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/