Radnici u Bugojnu su postali moderni robovi

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezadom_-2/

Danas u Bugojnu, na sceni je najbolesniji oblik kapitalizma, izrabljivanje radnika od strane takozvanih poslodavaca je premašilo svaku mjeru. Radnici dnevno rade i po 14 sati bez odmora i jednim obrokom, a na očigled današnje javnosti u takvim firmama se vode dvojne blagajne,na 360 KM se plaća doprinos radniku, a ostalo primi na blagajni u firmi.

Zakon kaže da preko 35 uposlenih mora biti organizovan sindikat, a gdje to danas ima. Radnici žive u veoma teškim uslovima rada. Veliki broj radnika u našem društvu rade na CRNO, što je nedopustivo, oštećena država i radnik, a na dobitku samo poslodavac.

Radnici su postali moderni robovi, samozvani kapitalista, koji zajedno sa aktuelnom politikom uništavaju običnoga čovjeka koji je prinuđen da guta, ili u protivnom će izgubiti posao, a država neće stati na stranu radnika.

Sindikalne organizacije na nivou države su pod kontrolom vladajuće elite i njihovih prijatelja kapitalista.
Ovako stanje neće još dugo potrajati, jer radnicima je dodijalo da budu nečiji robovi, BOSS–Bosanska Stranka će uvijek biti na strani običnoga čovjeka, i zajedno sa radnicima će se boriti i izboriti za bolje uslove rada.

Predsjednik BOSS-a Bugojno
Safet Idrizbegović

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/