PROGRAM MEĐUŠKOLSKIH TAKMIČENJA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE BUGOJNO

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

UDRUŽENJE PEDAGOGA TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA BUGOJNO

ORGANIZUJE

MEĐUŠKOLSKA TAKMIČENJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA OPĆINE BUGOJNO

Program za osnovne škole:

23.04.2016 KOŠARKA (dvorna III osnovne škole) sa početkom u 13 ooh

Dječaci i djevojčice

28.04.2016 ATLETIKA (stadion Jaklić) sa početkom u 16 ooh

Dječaci i djevojčice

6-7 razredi 9-god. utrka na 60 metara dječaci i djevojčice

7-8 razredi utrka na 100 metara dječaci i djevojčice

07.05.2016 ODBOJKA (dvorana I osnovne škole) sa početkom u 09 ooh

Dječaci i djevojčice

14.05.2016 NOGOMET (stadion Mladost) sa početkom u  17 ooh

Dječaci

19.05.2016 NOGOMET FINALE (stadion Mladost) sa početkom u 18 ooh

Uručenje pehara za sve pobjednike(KOŠARKA,ODBOJKA,NOGOMET)

20.05.2016 ULIČNA TRKA

Numerisanje takmičara osnovih škola kod Lovačkog sa početkom u 09 ooh

Start osnovnih škola 10 ooh

Dječaci 10 ooh

Djevojčice 10 15h

Numerisanje takmičara srednjih škola kod Fisa sa početkom u 10 ooh

Start srednjih škola 10 45h

Dječaci 10 45h

Djevojčice 11 ooh

Program za srednje škole:

28.04.2016 ODBOJKA (sala Gimnazije) sa početkom u 12 ooh

Dječaci i djevojčice

25.04.2016 NOGOMET

25.04.2016 (STŠ-SSŠ) sa početkom u 12 ooh

26.04.2016 (GIMNAZIJA-STŠ) sa početkom u 12 ooh

28.04.2016 (GIMNAZIJA-SSŠ) sa početkom u 12 ooh

Dječaci

28.04.2016 KOŠARKA (teren kod caffe „TREF“)

Dječaci

11.05.2016 ATLETIKA  sa početkom u 18 ooh

Djevojčice 100 i 400 metara

Dječaci 100 i 800 metara

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/