Požurite! Binas Bugojno raspisao konkurs za 34 radnika za sva zanimanja

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike
Konkurs je raspisan 17.05.2021.god. i ostaje otvoren 8 dana od dana raspisivanja. Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5. i člana 13. Pravilnika o radu, Odluke o potrebi zapošljavanja  radnika, broj: 01-102/2021 od 11.05.2021. godine, v.d. direktor privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno raspisuje: JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta
 1. Električar održavanja, 1 izvršilac; određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 2. Grupovođa rukovalaca alatnih mašina, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 3. Mašinski projektant konstruktor, 3 izvršioca, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 4. Pirotehničar, 12 izvršilaca, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 5. Poslužitelj alatnih mašina, 10 izvršilaca, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 6. Poslužitelj specijalnih CNC mašina, 1 izvršioc, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 7. Radnik u održavanju kruga, 2 izvršioca, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 8. Referent za pravne poslove, 2 izvršioca, neodređeno vrijeme;
 9. Saradnik za analiziranje i planiranje, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 10. Tehničar mašinski konstruktor, 1 izvršilac, određeno vrijeme od 3 mjeseca;
 1. Radno mjesto: Električar održavanja
Opis poslova: Redovno tekuće održavanje električnih instalacija i postrojenja; Potrebni uslovi: srednja stručna sprema- III stepen (KV) pogonski električar ili IV stepen (SSS) smjer elektro, neophodno radno iskustvo na navedenim poslovima najmanje 2 godine;
 • Radno mjesto Grupovođa rukovalaca alatanih mašina
Opis poslova: Poslovi brigadira reglera na mašinama mehaničke obrade rezanjem. Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima ili na poslovima poslužitelja alatnih mašina obrade metala najmanje 1 godinu. Posebni uslovi:  srednja stručna sprema – III stepen (KV) ili IV stepen (SSS); smjer: metalski/opšti/tehnička.
 • Radno mjesto Mašinski projektant konstruktor
Opis poslova: Poslovi tehnologa izrade dijelova u serijskoj proizvodnji obradom metala i plastike.poslovi na izradi tehničko-tehnološke dokumentacije. Posebni uslovi: visoka stručna sprema, smjer mašinski,  VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja,   poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima. Aktivno poznavanje engleskog jezika.
 • Radno mjesto Pirotehničar
Opis poslova: Poslovi laboracije namjenskih proizvoda, poslovi prerade eksploziva presovanjem, poslovi na izradi pirotehničkih smješa, poslovi kontrolora laboracije. Posebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički, neophodno iskustvo za obavljanje poslova i radnih zadataka sa eksplozivnim materijama najmanje 6 mjeseci.
 • Radno mjesto Poslužitelj alatnih mašina
Opis poslova: Poslovi na raznim doradnim mašinama obrade metala, poslovi na poluautomatima, index mašinama; Posebni uslovi: srednja stručna sprema – III ili IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička, neophodno iskustvo na navedenim poslovima najmanje 6 mjeseci.
 • Radno mjesto Poslužitelj specijalnih alatnih mašina
Opis poslova: Poslovi na specijalnim CNC mašinama. Posebni uslovi: srednja stručna sprema – III ili IV stepen, smjer metalski/tehnička neophodno iskustvo na navedenim poslovima najmanje 1 godina;
 • Radno mjesto Radnik u održavanju kruga
Opis poslova: Poslovi čišćenja i održavanja kruga, utovar i istovar elemenata, loženje i čišćenje-održavanje peći za centralno grijanje. Posebni uslovi:srednja stručna sprema – III stepeni ili osnovno obrazovanje, neophodno iskustvo na navedenim poslovima najmanje 6 mjeseci;
 • Radno mjesto: Referent za pravne poslove
Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa normativnim regulisanjem unutrašnjih odnosa u Društvu, učestvuje u izradi nacrta opštih akata Društva. Potrebni uslovi: Završen pravni fakultet, diplomirani pravnik- Bachelor. Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima i radnim zadacima.
 • Radno mjesto Saradnik za analiziranje i planiranje.
Opis poslova: Poslovi planera proizvodnje.Prikupljanje podataka za ugovorene količine, materijalno obezbjeđenje proizvodnje. Posebni uslovi: srednja stručna sprema – IV  stepen, smjer mašinski/opšti/metalski, poznavanje rada na računaru Microsoft Office. Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima i radnim zadacima.
 1. Radno mjesto Tehničar mašinski konstruktor.
Opis poslova: Poslovi mašinskog tehničara u podršci  tehnologije izrade dijelova. Rad na izradi i usaglašavanju Termin planova izrade tehničko-tehnološke dokumentacije; Potrebni uslovi: srednja stručna sprema IV stepen, mašinski tehničar, poznavanje rada na računaru AutoCAD ( poželjno CATIA V5 ili SOLIDWORKS), Neophodno iskustvo na poslovima najmanje 6 mjeseci. ; Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeće dokumente:
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu za tražena radna mjesta;
 • uvjerenje o državljanstvu.
U potpisanoj prijavi obavezno naznačiti adresu i broj kontakt telefona. Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu: “Binas” d.d. Bugojno, Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom “prijava na konkurs – ne otvaraj”. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje. O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni. Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje poslova su u obavezi dostaviti samo oni kandidati koji budu primljeni u radni odnos na osnovu ovog konkursa. V.D. DIREKTOR DRUŠTVA: Enes Memić
http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/