Poziv invalidima koji su 2009. izbačeni iz prava da ostvare naknadu

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

FEDERALNI SAVEZ OSOBA SA INVALIDITETOM FBiH, poziva svoje članice i njihovo članstvo, koje okuplja grupaciju ne ratnih invalida a koji su u martu 2009. izbačeni iz prava po izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, službene novine 14/09. da se jave svakim radnim danom od 9 do 15 sati na kontakt telefon 060 351 62 12 i informišu o načinu pokretanja postupka pred opštinskim sudom u Sarajevu, za ostvarivanje naplate naknada od dana prestanka prava do konačne isplate sa zateznim kamatama.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/