Podrška kandidaturi Amera Jerlagića za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH

# https://www.zekataxi.com/

Kantonalno povjereništvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu Srednjobosanskog kantona daje punu podršku predsjedniku stranke Ameru Jerlagiću na kandidaturi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U uvjetima kada je Bosna i Hercegovina izložena jakim napadima koji ugrožavaju nezavisnost i integritet države, teškoj ekonomskoj i socijalnoj poziciji u kojoj se nalazi država BiH i njeni građani,izbor Amera Jeragića na poziciju člana predsjedništva predstavljao bi novi politiku, koja bi predano radila na pobošljanju cjelokupne situacije, jer se radi čovjeku koji dolazi iz privrede i čiji dosadašnji rezultati najbolje govore o njemu.

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu s potpunim pravom ima pravo iskazati kritički osvrt prema trenutačnoj situaciji, jer upravo Stranka za Bosnu i Hercegvinu za vrijeme dok je bila pozija u vlasti je nudila konkretne projekte, posebno projekte u oblasti energetskog sektora, koji su trebali da otvore nova radnja mjesta. Energetski projekti koje je pokrenula Stranka za Bosnu i Hercegovinu doveli su do pripajanja rudnika Elektroprivredi Bosne i Hercegovine stvaranjem Koncerna. Tadašnji direktor EP Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić svojim aktivnostima kroz uspostavljanje Koncerna doveo je do stvaranja ambijenta za stabilizacijom stanja u rudnicima, stvaranje modernih rudnika koji su spremni odgovoriti na potrebe novih blokova u TE Tuzla i TE Kakanj, veća humanizacija rada, podizanje rudarskog standarda, veća sigurnost na radu, centralizirane nabavke za sve rudnike sa jednog mjesta. Za vrijeme njegovog mandata EP BiH je preko 200 miliona KM izdvojila za dokapitalizaciju sedam rudnika u Koncernu.

Pokrenuti su višemilionski projekti, sa najačim investitorima (Njemačka, Austrija) koji su imali podršku vlada svojih država. Kao rezultat toga bilo je dobijanje nagrade NAJ MENADŽER u Bosni i Hercegovini koja je dodjeljena Ameru Jerlagiću.

Nažalost sve je zaustavljeno, iz jednog prostog razloga, morala se srušiti Stranka za Bosnu i Hercegovinu.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu nikada neće odustati od svoje vizije i ciljeva, uvijek ćemo biti na putu izgradnje jake i stabilne države i kanidatura Amera Jerlagića na poziciju člana predsjendištva Bosne i Hercegovine je odgovor neprijateljima ove države da neće moći u ciljevima svojim, razgradnji države Bosne i Hercegovine.

Državi Bosni Hercegovini treba lider koji je svoj put za državu Bosnu i Hercegovinu krenuo kao i svi časni borci za ovu državu, iz rova, a sa ponosom ističemo da je to najmlađi oficir Armije Bosne i Hercegovine sa činom nadkepetana, naš Amer Jerlagić.

Press služba KV SBIH SBK

https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponuda_tehnike/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o