Planirane obuke:“Osnovi demokratije i Projekt građanin“, za nastavnike iz Srednjobosanskog kantona

https://www.bugojno-danas.info/

U saradnji sa Ministarstvom obrazovanja Srednjobosanskog  kantona i Civitas programa građanskog obrazovanja, realizira  se  seminar na dvije lokacije u Srednjobosanskom  kantonu/Kantonu Središnja Bosna  prema programu obuke:

– Karakteristike programa Osnovi demokratije u višim razredima osnovne škole
– Karakteristike programa Projekt građanin – Ishodi PG praktičnog dijela nastave
– Projekt građanin portfolio ,te uloga sudija u takmičenju
– Problemi u radu, pozitivna iskustva – iskustveno učenje
– Evaluacija savjetovanja

Prva lokacija :

23.1.2016. godine u prostorijama Gimnazije Bugojno održan je seminar  za sudije takmičenja u “Projektu građanin“, pedagoge i nastavnike osnovnih škola.
Seminaru je prisustvao/la  31 nastavnik.
Treneri na seminaru  su bili:
1. Namir Haračić,prof.
2. Marina Mihalj,prof.
Druga lokacija seminara održaće se u Kiseljaku  „JU Osnovne škole Bilalovac „ 30.1.2016.godine sa istim trenerima.

Tokom cijelog seminara, učesnici će  imati  priliku da se konkretno upoznaju sa “Projektom građanin“, da praktično prođu svih 6 koraka projekta, da simuliraju identifikaciju i rješenje problema kroz praktičan rad.

Kordinator CIVITAS programa građanskog obrazovanja, u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna  Haračić Namir,prof.

https://www.bugojno-danas.info/ https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://mfbanka.com/stednja/ https://www.bingotuzla.ba/akcija-za-pocetak-sedmice-pop-up/