Piše: Željko Luleđija – PROBLEM PASA LUTALICA U BUGOJNU

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

PROBLEM PASA LUTALICA U BUGOJNU UJEDINIO OPĆINSKE VIJEĆNIKE

Na nedavnoj Trećoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bugojno, vijećnici su, prvo usvojili kao dopunsku tačku Dnevnog reda „Program kontrole i smanjenja populacije pasa lutalica na teritoriji Općine Bugojno“, a potom su mu dali jednoglasnu zdušnu podršku. Rječju, Program je kao tačka dnevnog reda dobio apsolutnu podršku svih vijećnika i svih političkih opcija zastupljennih u radu Općinskog vijeća Bugojno. Ne samo zbog ove činjenice, već i zbog svega što je uslijedilo u skoro dvosatnoj raspravi, i najokorjeliji kritičar rada Općinskog vijeća Bugojno bio je primoran aplaudirati vijećnicima za njihov rad, i u ovom slućaju za potvrđeno povjerenje, koje su im iskazali građani Bugojna, kao i samom Načelniku. Za ovu konstataciju, postoji podosta razloga i argumenata, koji su nastali kao rezultat: plodonosne, konstruktivne i kreativne rasprave, a koja bi „kao primjer dobre prakse u radu“ bila poželjna na mnogim tačkama Dnevnih redova budućih sjednica lokalne izvršne i zakonodavne vlasti u Bugojnu. Stoga, pođimo redom sa iznošenjem argumenata i činjenica u prilog naprijed navedenom.

Skoro dvosatna rasprava protekla je u izrazito pozitivnom i relaksirajućem radnom ozračju. Nije ni jednog momenta bila zamorna – lišena pažnje, iako se veliki broj diskutanata počev od: autora Programa, Načelnika i vijećnika smjenjivao za govornicom, kao po filmskoj traci. U ovom slučaju, vijećnici su stvorili takvu radno – dijalošku atmosferu, kao da su svi došli iz jedne stranke sa istom političkom opcijom u smislu društvenog angažmana. Utisak je bio, kao da su sve ideološke podjele i razlike na lokalnoj razini stavljene u stranu, a u prvi plan stavljena prioritetizacija rješavanja gorućeg društvenog problema pasa lutalica, te davanje primarne uloge struci u koracima, koji vode ka ublažavanju i konačnom rješenju dugoročnog problema građana Bugojna. Svojim istupima vijećnici su pokazali, koliko su svjesni značaja i težine problema pasa lutalica u lokalnoj zajednici, isitićući svoju ulogu i zadatke u procesu pokretanja rješavanja ovoga velikog društvenog problema, a u cilju zadovoljavanja potreba i interesa građana u lokalnoj zajednici. Svoju političku zrelost i dosljednost u davanju osobnog doprinosa pokretanju procesa rješavanja navedenog gorućeg društvenog problema u Bugojnu, bugojanski vijećnici su pokazali i prilikom analize ponuđenog Programa, kao i detektiranja istinskih problema, odnosno rizikofaktora, koji bi mogli usporiti njegovu realizaciju. Dalje, svi su bili jednoglasni u ocjeni kako ponuđeni – usvojeni Program nije konačno rješenje, već prvi konkretni korak u rješavanju problema pasa lutalica, a da bi uspostava azila za pse bilo konačno rješenje (za koje će trebati podrška sa viših nivoa vlasti). Stoga su svi bili suglasni, kako je potrebno ići korak po korak, te da se mora istaknuti i zadovoljstvo, kako je Općina Bugojno prva u SBK-u, koja je pokrenula ovakvu aktivnost.

Nedvojbeno, ovom prilikom potrebno je istaknuti i neke značajnije konstatacije, koje su se čule tokom rasprave vijećnika i Načelnika. Kao prvo, naglašeno je, da je i do sada bilo konkretnih aktivnosti u sagledavanju situacije na terenu, kada su u pitanju psi lutalice u lokalnoj zajednici. Procjena je, da u Bugojnu ima između 130-150 pasa lutalica koji se okupljaju na oko 12 lokacija, koje su pretežno mjesta, gdje psi mogu doći najbrže i najlakše do hrane (školska dvorišta, kontejneri, parkovi, dječija igrališta, ulazi stambenih zgrada ispred kojih stanari iznose hranu). Slijedeći problem predstavlja činjenica, da se psi lutalice dovoze iz drugih sredina, te da ima slučajeva da pojedini vlasnici jednostavno napuštaju pse i dovode ih u grad. Dalje, u Bugojnu ne postoji Registar/evidencija  pasa, koji su udomljeni i imaju vlasnike. Stoga je bio i prijedlog, da se sagleda mogućnost, da Općina Bugojno snese dio troškova za  uvođenja pasoša za ove pse i postavljanje mikročipova na njihove uši. Uz ovo i obilježavanjem pasa lutalica ušnim markicama pojednostavila bi se kontrola broja i statusa svih pasa u Bugojnu. Sadržajna i kvalitetna rasprava rezultirala je stavom, da implementacija „Programa kontrole i smanjenja populacije pasa lutalica na teritoriji Općine Bugojno“ mora započeti odmah, bez obzira na brojne izazove i rizikofaktore u njegovoj implementaciji, te da će se u međuvremenu vršiti monitorig njegove implementacije, a o ćemu se Vijeće općine Bugojno blagovremeno izvještavati.

Na kraju, ako bi se u spominjanom programu potražila „dlaka u jajetu“, odnosno manjkavost, onda bi to bili: nedovoljno razrađeni  Okvir Akcinog plana sa planiranim aktivnostima, rokovima, odgovornostima, te sredstvima verifikacije, kao i Pregled planiranih sredstava sa pojedinim stavkama i količinama, a što će se naknadno uraditi (prilikom usvajanja naglašena mogućnost dorade Programa). Treba naime, uvažiti činjenicu, de je ovaj Program rađen u veoma kratkom vremenu, kako bi bio prezentiran i usvojen na vrijeme, a to je prije naredne tačke Dnevnog reda koja je slijedila – Usvajanja Budžeta Općine Bugojno za 2017.godinu. Neizostavno, treba naglasiti, kako su sredstva namijenjena za realiziranje „Programa kontrole i smanjenja populacije pasa lutalica na teritoriji Općine Bugojno“ daleko manja,  od onih isplaćenih po osnovu 40 lanjskih tužbi pokrenutih zbog ujeda pasa lutalica u Bugojnu.

Piše: Željko Luleđija

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/