Ovo su nove cijene cigareta od početka 2016. godine

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Od početka 2016. godine na snazi će biti nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini. Proizvođači i distributeri cigareta bili su dužni da do 30. novembra u UIO dostave nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od početka 2016. godine, a koje su utvrđene u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2016. godinu, koju je nedavno godine usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2016. godinu je definisano da će se od 1. januara 2016. godine, na cigarete plaćati proporcionalna akciza po stopi od 42 posto maloprodajne cijene cigareta i posebna akciza u iznosu od 60 KM za 1.000 komada, odnosno 1,20 KM za pakiranje od 20 komada.

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,23 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje u 2016. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 posto minimalne akcize na cigarete u 2016. godini i iznosi 89,20 KM po kilogramu.

Odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji.

Slijedi pregled novih cijena cigareta:

FABRIKA DUHANA SARAJEVO

RB

NAZIV

01.01.2015.
MPC

01.05.2015.
MPC

01.01.2016.
MPC

1.

Aura Rd Premium

4,00 KM

4,30 KM

2.

Aura Gold Premium

4,00 KM

4,30 KM

3.

Aura red

4,00 KM

4,30 KM

4.

Aura gold

4,00 KM

4,30 KM

5.

Aura silver

4,00 KM

4,30 KM

6.

Drina gold i silver

3,50 KM

3,70 KM

4,00 KM

7.

Drina jedina

3,50 KM

3,60 KM

3,90 KM

8.

Drina denifine

3,30 KM

3,50 KM

3,80 KM

9.

8

3,20 KM

3,30 KM

3,60 KM

10.

Code

3,30 KM

3,50 KM

3,80 KM

11.

Tigra

3,20 KM

3,20 KM

12.

Diva

3,20 KM

3,30 KM

3,50 KM

13.

Royal blue

3,20 KM

3,30 KM

3,60 KM

14.

Royal white

3,20 KM

3,30 KM

3,60 KM

NAZIV

Broj komada
u paklici 18

01.01.2016.
MPC

1.

Aura red 18

18

3,80 KM

2.

Aura gold 18

18

3,80 KM

3.

Drina gold 18

18

3,70 KM

4.

Drina silver 18

18

3,70 KM

5.

Drina define HP 18

18

3,50 KM

6.

Code blue 18

18

3,50 KM

7.

Code sky 18

18

3,50 KM

8.

Royal blue 18

18

3,30 KM

9.

Royal white 18

18

3,30 KM

U prethodnoj tablici nalaze cijene paklica u kojima ima 18 komada cigareta.

 

PHILIP MORRIS BH

RB

NAZIV

01.01.2015.
MPC

01.01.2016.
MPC

1.

Marlboro Flavor Plus

4,80 KM

5,00 KM

2.

Marlboro Blue Beyond

4,80 KM

5,00 KM

3.

Marlboro Red

4,50 KM

4,80 KM

4.

Marlboro Gold

4,50 KM

4,80 KM

5.

Marlboro Touch

4,20 KM

4,50 KM

6.

Marlboro Core

4,20 KM

4,50 KM

7.

Eve Divine Slims100

3,80 KM

4,00 KM

8.

Eve Mistique Slims 100

3,80 KM

4,00 KM

9.

Chesterfield Red

4,00 KM

10.

Chesterfield Blue

4,00 KM

Chesterfield Crown

3,80 KM

11.

Bond Street Slims

3,50 KM

3,80 KM

12.

Bond Street Red

3,50 KM

3,80 KM

13.

Bond Street Blue

3,50 KM

3,80 KM

14.

Bond Street Silver

3,50 KM

3,80 KM

15.

Bond Street  Red 100

3,50 KM

3,80 KM

16.

Bond Street Blue 100

3,50 KM

3,80 KM

 

IMPERIAL TOBACCO

RB

NAZIV

01.01.2015.
MPC

01.06.2016.
MPC

1.

Davidoff Classic

4,50 KM

5,00 KM

2.

Davidoff Gold

4,50 KM

5,00 KM

3.

Davidoff Gold Slims

4,50 KM

5,00 KM

4.

Davidoff Blue

5,00 KM

5.

Davidoff Shape Black

4,00 KM

4,50 KM

6.

Davidoff Shape White

4,00 KM

4,50 KM

7.

West Red

3,50 KM

3,70 KM

8.

West Silver

3,50 KM

3,70 KM

9.

Boss Blue Slim Style

3,50 KM

4,00 KM

10.

Boss Classic

3,50 KM

4,00 KM

11.

Boss Gold

3,50 KM

4,00 KM

12.

Boss Blue

3,50 KM

4,00 KM

13.

Boss Blues SSL

3,30 KM

14.

Imperial Classic Red

3,70 KM

15.

Imperial Classic Blue

3,70 KM

TVORNICA DUHANA ROVINJ

RB

NAZIV

01.01.2015.
MPC

01.04.2015.
MPC

01.01.2016.
MPC

1.

Dunhill Fine Cut Blue

4,80 KM

2.

Dunhill Fine Cut Blonde

4,80 KM

3.

Avangard No 9

4,00 KM

4,00 KM

4.

Avangard No 7

4,00 KM

4,00 KM

5.

Avangard No 4

4,00 KM

4,00 KM

6.

Ronhill Blue

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

7.

Ronhill Rich

4,00 KM

4,00 KM

8.

Ronhill Shell White

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

9.

Ronhill Shell White 100s

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

10.

Ronhill Stone White

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

11.

Ronhill Stone White 100s

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

12.

Ronhill Aquamarine Ultima

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

13.

Ronhill Mentol Fersh

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

14.

Ronhill Slims Azure

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

15.

Ronhill Slims Velvet

4,00 KM

4,20 KM

4,50 KM

16.

Ronhill Unlimited Blue

4,00 KM

4,20 KM

4,20 KM

17.

Ronhill Unlimited White

4,00 KM

4,20 KM

4,20 KM

18.

Ronhill White Prestige

3,70 KM

3,70 KM

19.

Ronhill Black Wave

3,70 KM

3,80 KM

4,00 KM

20.

Ronhill Gold Wave

3,70 KM

3,80 KM

4,00 KM

21.

WW Flavor

3,80 KM

4,00 KM

4,30 KM

22.

WW 100s

3,80 KM

4,00 KM

4,30 KM

23.

WW White

3,80 KM

4,00 KM

4,30 KM

24.

WW White 100s

3,80 KM

4,00 KM

4,30 KM

25.

WW Pure No. 10

3,80 KM

4,00 KM

4,00 KM

24.

WW Pure No. 6

3,80 KM

4,00 KM

4,00 KM

25.

MC 9

3,00 KM

3,00 KM

26.

MC 6

3,00 KM

3,00 KM

28.

MC 5 100s

3,00 KM

3,00 KM

29.

MC 6 Slims

3,00 KM

3,00 KM

30.

MC 4 Slims

3,00 KM

3,00 KM

31.

Filter 160

3,50 KM

3,70 KM

4,00 KM

32.

Filter 160 Gold

3,50 KM

3,70 KM

4,00 KM

33.

Filter 160 White

3,50 KM

3,70 KM

4,00 KM

34.

Filter 160 Gold 100 s

3,50 KM

3,70 KM

4,00 KM

35.

Filter 160 White 100 s

3,50 KM

3,70 KM

4,00 KM

36.

York Red i Gold

3,50 KM

3,80 KM

37.

York Red i Gold 100s

3,50 KM

3,80 KM

38.

York NEO

3,50 KM

39.

York  Slims Blue i Lila

3,50 KM

40.

York Red i Gold Big Pac

3,90 KM

41.

Benston Blue i White

2,90 KM

42.

Benston Slims Ble i Lila

3,00 KM

 

NELT – JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL

RB

NAZIV

01.01.2015. MPC

01.01.2016. MPC

1.

Camel

4,30 KM

4,60 KM

2.

Memphis

4,30 KM

4,60 KM

3.

Winston

4,00 KM

4,30 KM

4.

LD Red,Blue,Silver

3,40 KM

3,90 KM

5.

LD Violet i Pink SS

3,60 KM

3,90 KM

6.

LD Red i Blue 100s

3,80 KM

 

NELT – BRITISH AMERICAN TOBACCO

RB

NAZIV

01.01.2015.
MPC

01.01.2016.
MPC

1.

Lord

4,10 KM

4,70 KM

2.

Lucky Strike

3,70 KM

4,30 KM

3.

Pall Mall

3,30 KM

3,80 KM

4.

Pall Mall Blue SS i Amber

3,30 KM

5..

Viceroy

3,00 KM

3,20 KM

 

avaz.ba

 

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/