Ovako je užurbano donesena odluka o osnivanju Agencije za lokalni razvoj Bugojna

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezaljeto/

Da se krši poslovnik Općinskog vijeća Bugojno odavno je već svima poznato. Buru komentara izazvala je 6. tačka dnevnog reda “Prijedlogu Odluke o osnivanju Agencije za lokalni razvoj Bugojno”

Kada se počelo raspravljati o najbitnijoj tačci dnevnog reda za vladajuću većinu sa jučerašnje sjednice, krenule su oštre kritike opozicije tj. klubova SDP i DF ističući kako nigdje nije bilo konkursa za primanje troje uposlenih koji već mjesecima rade u Agenciji za lokalni razvoj Bugojno iako se tek jučer glasalo za njeno osnivanje.

Vedrana Kisić (SDP) se prva javila za riječ: “Agencija je već počela sa radom mimo odluke Općinskog vijeća, a svi lokalni mediji su prenijeli vijest da je Agencija zvanično počela sa radom 14.07. i da ima 3 zaposlenika. Po kojim kriterijima su primljene te 3 osobe? Je li bio konkurs, je li bila ikakva konkursna procedura? Nije bilo ništa, kako to da oni rade? Koliko još ljudi ima da imaju iskustva po pitanju projekata, takvi nam ljudi trebaju, a nisu dobili priliku jer nije bilo konkursa. Piše se po portalima da su uradili kvalitetne pripreme, kakve? Ništa nam nije dostavljeno da znamo kakve pripreme. Po čemu oni znaju bolje od nekih drugih ljudi. Bez konkursa je krajnje neozbiljno i nezakonito. Što mi ovdje sjedimo, šta donosimo, da ljudi budu angažovani, a ljudi već rade.

Vijećnik Mithat Abazović je zatražio pojedinačno izjašnjavanje o ovoj tački dnevnog reda na šta je imao apsolutno pravo, ali to nije prihvaćeno te je poslovnik Općinskog vijeća prekršen. Također navodi kako je Agencija za lokalni razvoj nelegalna zbog toga što se u preambuli ne poziva na zakon “Zakon o organizaciji organa uprave FBiH 35/05 I Zakon o načelima lokalne uprave FBiH br.49/06” nego na statut općine i poslovnik Općinskog vijeća.

Admir Škandro, vijećnik SDP-e, se pita: “Na osnovu koji kriterija su te osobe tu? Na osnovu kojeg dokumenta su naši uposlenici, Agencije za lokalni razvoj Bugojno, primljeni? Na osnovu kojeg dokumenta se vrši isplata plaća radnicima?”

Odgovor na ta pitanja vijećnici nisu dobili.

Načelnik Hasan Ajkunić je istakao da Agencija postoji sa danom usvajanja budžeta, naglašavajući ako ima nešto nejasno i mimo zakona, da se uputi tužba.

Zamjenik predsjedavajućeg Salih Gurbeta je tražio pauzu od 5 minuta. Nakon pauze užurbano je predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno Igor Vrljić dao tačku na glasanje kako se ne bi nastavila rasprava gdje je 17 vijećnika bilo ZA (SDA, SBB, HDZ i Nezavisna lista), a 5 PROTIV (SDP, DF).

Kršenje poslovnika se desilo opet nakon glasanja kada su klubovi vijećnika SDP i DF nakon glasanja o Prijedlogu Odluke o osnivanju Agencije za lokalni razvoj Bugojno tražili da se izvrši pojedinačno izjašnjavanje o ovoj odluci. Predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Vrljić je to odbio, iako po poslovniku Općinskog vijeća na to vijećnici imaju pravo ukoliko klub ili najmanje 3 vijećnika zatraže pomenuto glasanje. Midhat Palić, Viktor Dundović i Mithat Abazović su protestno napustili sjednicu.

I tako je Agencija za lokalni razvoj Bugojno pripojena Javnom preduzeću za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno u čijem vlasništvu će funkcionisati i biti finansirana.

Podsjećamo, u vijeću je potrebna natpolovična većina tj. 13 glasova ZA (jer je 25 vijećnika) da bi se neka tačka usvojila, u vijeću sjedi 11 vijećnika SDA, 3 vijećnika HDZ, 3 vijećnika SBB, 2 vijećnika Nezavisna lista, 4 vijećnika SDP i 2 vijećnika DF.

Dakle 11 vijećnika SDA, 3 vijećnika HDZ i 3 vijećnika SBB koji su u koaliciji odlučuju o svim tačkama dnevnog reda i sami donose odluke svakom dnevnom redu sjednica od samog početka novog saziva vijeća od posljednih izbora. Samo pojedini vijećnici imaju svoje mišljenje, dok ostali ne izlaze nikako za govornicu i služe samo za glasanje.

Nakon završetka sjednice, zaslužni za usvajanje ove Odluke su se obilato počastili i proslavili osnivanje Agencije za lokalni razvoj Bugojna.

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o