OO SDP BUGOJNO: Budžet Bugojna od 8.069,000 KM planiran je zbog toga da se zadovolje apetiti budžetskih korisnika bliskih vladajućoj većini

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/


OO SDP: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kao što znate u četvrtak, 23. marta  održana je treća redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno.

Možemo slobodno reći da je novi saziv Općinskog vijeća nastavio sa praksom nerada bivših saziva, tako da evo šest mjeseci nakon izbora, održana je tek treća sjednica Vijeća.

Pauza između posljednje dvije sjednice Općinskog vijeća bila je puna 2 mjeseca, iako je sigurno bilo potrebe za češćim zasjedanjem, kako bismo na vrijeme ispunili svoje zakonom propisane obaveze.

Podsjetimo se da je do kraja mjeseca marta Općinsko vijeće trebalo da usvoji Program rada Općinskog vijeća za 2017.godinu, Program rada Općinskog načelnika za 2017.godinu, razmatra Izvještaj o izvršenju budžeta Općine za 2016.godinu, kao i Izvještaje o radu općinskih javnih preduzeća i ustanova za 2016.godinu.

Napominjemo da Općinskom vijeću Bugojno nikada nije prezentovan Izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2015.godinu, dok su  Izvještaji o radu javnih preduzeća i javnih ustanova zadnji put razmatrani za 2013.godinu.

Na protekloj sjednici Općinskog vijeća imali smo osam tačaka Dnevnog reda, a Klub vijećnika SDP-a je dao podršku za sve tačke koje su u interesu građana Bugojna, i u skladu sa zakonskim propisima, ne vodeći se time ko je predlagač,  dok s druge strane vladajuća većina,odnosno vijećnici SDA, HDZ-a, SBB-a i Nezavisne liste, nisu prepoznali ono što su predlagali Klubovi SDP-a i DF-a, iako je to bilo u interesu svih građana.

Pored svih tačaka dnevnog reda, najviše pažnje je privukao Prijedlog budžeta Općine Bugojno za 2017.godinu, koji je planiran u iznosu od 8.069,000 KM, što je nerealno planiran iznos.

Ovoliki iznos budžeta planiran je iz jedinog razloga, da se zadovolje apetiti budžetskih korisnika bliskih vladajućoj većini, a prvenstveno javnih preduzeća i ustanova, kojima su značajno povećana sredstva u odnosu na prethodne godine.

Rastom apetita budžetskih korisnika, načelnik Općine je, pod pritiskom vladajuće većine, bio prinuđen da izvrši uvećanje budžeta, a to je najlakše bilo uvećanjem planirane stavke Transferi viših nivoa vlasti, odnosno donacije sa nivoa SBK i Federacije BiH, koje su uvećane skoro deset puta u odnosu na realizovane iz prošle godine. To dovoljno govori da je naivno očekivati da će nam neko bez ikakvog osnovadati potrebni novac.

Na prijedlog budžeta, Klub vijećnika SDP-a je uložio8 amandmana, i poražavajuće je da nijedan nije usvojen. SDP je kroz predložene amandmane pokazao da radi u interesu običnog čovjeka, a što bi trebalo da bude zajednički cilj Općinskog vijeća.

Naime, u toku rasprave o budžetu, pojedini vijećnici ispred SDA su OV skrenuli pažnju na nedovoljno izdvajanje sredstava za Udruženjedjece oboljele od dijabetesa „Slatki svijet“, čak su nam održali i jedno kraće predavanje o toj okrutnoj bolesti.

Iako je upravo jedan od amandmana Kluba SDP-a bilo povećanje sredstava za ovo udruženje, prilikom glasanja, isti ti vijećnici su se priklonili svojim stranačkim interesima, te bili suzdržani.

Pored ovoga,imali smo i prijedloge za infrastrukturne projekte u pojedinim mjesnim zajednicama, gdje su vijećnici vladajuće većine, koji dolaze iz tih mjesnih zajednica, bili protiv istih.

Također, jedan od amandmana Kluba SDP-a kao i amandman Kluba DF-a je bilo uvrštavanje bugojanskog portala Bugojno Danas u budžet, budući da imamo portal Bug.ba koji se već nekoliko godina finansira iz istog.

U svome obrazloženju skrenuli smo pažnju vijećnicima kako oba portala podjednako dobro rade svoj posao, u službi su informisanja građana o svim dešavanjima u našem gradu, te bi trebalo da se oba i finansiraju iz budžeta. Ni ovaj amandman, nažalost, nije dobio potrebnu većinu.

To dovodi do zaključka da vladajuću većinuinteresuje samo ko je predlagač, a ne suština predloženog.

Ono što je pozitivno u usvojenom budžetu je planiranje sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža mladih, a isto je uvršteno na osnovu našeg prijedloga prilikom rasprave o Nacrtu budžeta, na prethodnoj sjednici.

Već nekoliko godina, naša općina nije raspisivala konkurse ovog tipa, te smo ukazali na potrebu izdvajanja sredstava isključivo za ovunamjenu, s tim da je neophodno donijeti odgovarajući Pravilnik kako bi se spriječile moguće zloupotrebe prilikom odabira korisnika.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je donošenje Programa kontrole i smanjenja populacije pasa lutalica na teritoriji općine Bugojno, koji je urađen i prezentovan Općinskom vijeću od strane predstavnika veterinarskih stanica naše općine.

Usvajanjem navedenog Programa, Općinsko vijeće je nakon deset godina prvi put uradilo nešto konkretno i poduzelo prvi korak ka rješavanju problema pasa lutalica. Rješenja predložena u usvojenom Programu nisu idealna, ali su sasvim dobar osnov za početak rješavanja ovog dugogodišnjeg problema, te će ista trebati nephodno dopunjavati tokom same relizacije projekta.

Jedna od zanimljivijih tačaka dnevnog reda sjednice je bila i zamjena članova Nadzornih odbora u javnim preduzećima, gdje je vladajuća većina nastavila sa ranijom praksom nezakonitog imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora.

Ponovo smo im ukazali da to što rade nije u skladu sa zakonskim propisima, koji tretiraju tu tematiku, ali isti su ponovo pokazali da im nije bitan zakon već da se ima potreban broj ruku.

Pored ovoga, istima smo sugerisali i to da u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća i ustanova na području Općine Bugojno, postoji imenovan značajan broj članova koji nisu uopće konkurisali za te pozicije, te smo tačno imenom i prezimenom ukazali na iste.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/