OO SDP BiH BUGOJNO: NOVINE „GLAS SLOBODE“

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine od aprila 2016. godine počinje izdavanje partijskih novina pod nazivom „Glas slobode“. Planirano je da se list izdaje mjesečno.

Cilj izdavanja ovih novina je da kroz zvanični list SDP BiH širi glas socijaldemokrata i svih onih aktivista koji se bore za radnička, građanska, politička, ekonomska i ljudska prava stanovnika Bosne i Hercegovine. Na ovaj  način želimo upoznati članstvo i građane sa aktuelnim dešavanjima  u BiH i aktivnostima koje poduzima Socijaldemokratska partija BiH.

Prve novine Socijaldemokratske partije „Glas slobode“ izdate su prije 107 godina, u aprilu 1909. godine. List je stekao ogromnu popularnost kao glas političke i sindikalne organizacije bosanskohercegovačkih radnika. Nastavio je izlaziti i narednih dvadeset godina, nekada kao sedmični, dvosedmični i trosedmični list, a nakon toga kao dnevni list koji se izdavao u 5000 primjeraka.

Ovom prilikom, obavještavamo sve članove i simpatizere SDP-a BiH kao i druge zainteresovane građane da će aktivisti SDP-a BiH Bugojno od 8. aprila (petak) početi sa podjelom ovog lista na infopultovima u centru grada.

                                                                                       OO SDP BiH BUGOJNO 

                                                                                          Odnosi s javnošću

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/