OO DF BUGOJNO uputio prijedlog za Plan rada OV Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Vezano za Vaš akt broj: 02-02-00183-17 od 24.01.2017. godine, ovim putem Vam dostavljamo prijedlog mjera, aktivnosti i radnji koje bi trebalo planirati u Planu rada i preduzeti u OV Bugojno u 2017 godini i to:

  1. Implementacija Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovi porodica (“Sl. novine SBK/KSB”, broj: 7/16), a treba mjenjati Odluku o gradskom građevinskom zemljištu i demobilisane borce osloboditi plaćanja naknade za upotrebu građevinskog zemljišta, naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište.
  2. Usvajanje Prostornog plana Općine Bugojno za naredni period jer smo jedina Općina u SBK koja nema novi Prostorni plan u skladu za Zakonom o prostornom planiranju SBK/KSB.
  3. Implementacija Zakona o javnim površinama (Sl. Novine SBK/KSB”, broj; 14/16), i usaglašavanje Općinske Odluke o javnim površinama sa ovim zakonom.
  4. Donošenje Odluke o raspisivanju i održavanju Izbora za Savjete Mjesnih zajednica jer je istima istekao mandat 2014. Godine.
  5. Donijeti Odluku o zakazivanju Izvještajno izborne skupštine Sportskog saveza Općine Bugojno jer isti nije održao skupštinu godinama i postavlja se pitanje njegove legalnosti.
  6. Raspisivanje konkursa za izbor i imenovan je direktora u Javnim preduzećima i Javnim ustanovama, kojima je osnivać Općina Bugojno, jer isti godinu i 6 mjeseci obavljaju funkciju v.d. direktora u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima pa je upitna i njihova legalnost.
  7. Donošenje Statuta u JU KSC Bugojno jer je u istoj poništen Statut u aprili 2016. godine od strane Kantonalne inspekcije, jer je isti bio u suprotnosti sa Zakonom i nije nam jasno na osnovu čega ova ustanova funkcioniše.
  8. Održavanje tematske sjednice na temu Stanje privrede i stanje u Javnim preduzećima u Općini Bugojno.
  9. Formiranje registra imovine Općine Bugojno ( poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta, stanova, poslovni prostora i dr.)

Smatramo da bi navedenim aktivnostima, radnjama i mjerama poboljšali stanje u Općini Bugojno i građanima učinili transparentnijim rad i stanje u JP i JU na području naše Općine.

Klub zastupnika Demokratske fronte će se zalagati da se predložene aktivnosti nađu na Dnevnom redu Općinskog vijeća Bugojno u 2017. godini jer su u interesu svih građana Bugojna.

 

S poštovanjem!

Press OO DF Bugojno

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/