Oglašavajte se na LED ekranu u centru Gornjeg Vakufa-Uskoplja

Oglašavanje na LED DISPLAY-u (ekranu) je veoma popularan način oglašavanja jer plijeni pažnju prolaznika svojom veličinom i dinamikom. Istraživanja su pokazala kako se čak 94% posmatrača koji prolaze pokraj digitalnih LED DISPLAY-a sjeća šta su vidjeli, dok se svega 43% posmatrača koji prolaze pokraj statičnih billboarda sjeća sadržaja na njima.

Trik.ba je vlasnik LED DISPLAY-a najsavremenije tehnologije veličine 5m x 3m koji je pozicioniran na atraktivnoj lokaciji u centru Gornjeg Vakufa-Uskoplja u ulici Gradska bb, Zgrada JU Centar za obrazovanje, kulturu i sport. Rezolucija ekrana 1280 x 576 px.

Kontakt: 061/060-020 i 061/086-444