OGLAS: Potreban sudija u Općinskom sudu u Bugojnu

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

U skladu sa članom 17, stav 1, tačka 1. i 2. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu: Zakon o VSTS BiH), te članom 4, stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 72/05, 22/09 i 55/13), VSTS Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Savjet”) objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNjENA MJESTA

RUKOVODEĆE POZICIJE:

1. Glavni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske

2. Predsjednik Općinskog suda u Širokom Brijegu

3. Predsjednik Općinskog suda u Živinicama

4. Predsjednik Općinskog suda u Tešnju

5. Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu

6. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona 10

SUDIJE:

1. Jedan (1) sudija u Vrhovni sud Republike Srpske

2. Dvoje (2) sudija u Vrhovni sud Federacije BiH

3. Jedan (1) sudija u Okružni sud u Prijedoru

4. Jedan (1) sudija u Kantonalni sud u Sarajevu

5. Jedan (1) sudija u Kantonalni sud u Bihaću

6. Troje (3) sudija u Osnovni sud u Prijedoru

7. Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Prnjavoru

8. Dvoje (2) sudija u Osnovni sud u Doboju

9. Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Kotor Varošu

10. Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Bijeljini

11. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Sanskom Mostu

12. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Bugojnu

13. Troje (3) sudija u Općinski sud u Mostaru

14. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Tuzli

15. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Zenici

16. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Cazinu

17. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Ljubuškom

18. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Širokom Brijegu

19. Jedan (1) sudija u Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

DODATNE SUDIJE:

1. Jedan (1) dodatni sudija u Kantonalni sud u Tuzli

2. Jedan (1) dodatni sudija u Općinski sud u Zenici

3. Jedan (1) dodatni sudija u Osnovni sud u Prijedoru

4. Dvoje (2) dodatnih sudija u Osnovni sud u Banjaluci

5. Dvoje (2) dodatnih sudija u Općinski sud u Sarajevu

STRUČNI SARADNICI

1. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Travniku

2. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Jajcu

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba da ispunjava osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VST BiH:

• Da je državljanin Bosne i Hercegovine;

• Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;

• Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke

Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom

da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;

• Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 25, 27, 28, 29. i 31. te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir sljedeće kriterije:

• Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;

• Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;

• Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;

• Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;

• Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;

• Komunikativnost;

• Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled;

• Iskustvo i stručna sprema za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.

• Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na veb-stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na veb-stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, Ulica kraljice Jelene br. 88, 71 000 Sarajevo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na veb-stranici Savjeta.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/