Održana radionica na temu “Uloga nastavnika i profesora u prevenciji kriminaliteta”

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

O PROJEKTU

Projekt „Za ljepšu budućnost“ će se implementirati na području općine Bugojno u periodu od 8 mjeseci. Ciljna skupina prema kojoj su usmjerene aktivnosti u projektu su srednjoškolci (2 500 učenika srednjih škola) i njihovi roditelji što predstavlja direktne korisnike projekta. U projekt su uključene tri srednje škole u lokalnoj zajednici, vijeća učenika i roditelja, te institucije koje djeluju na projektnom području i NVO sektor. Opći cilj projekta je prevencija kriminaliteta među mladima lokalne zajednice, sveobuhvatna saradnja i mobilizacija svih uključenih, izravno ili neizravno, u rad s mladima.

Specifični ciljevi:

1.Pronaći razlog i uzroke nasilnog ponašanja među mladima lokalne zajednice i njegovo sprečavanje raznim preventivnim mjerama i aktivnostima .
2.Promovisati sigurnost građana i ohrabriti angažman građana u prevenciji kriminala.
3.Identificirati relevantne aktere koji bi mogli učestvovati u aktivnostima prevencije kriminala u lokalnoj zajednici.
4.Uspostava mehanizama koji pospješuju užu povezanost, razmjenu informacija i zajednički rad svih stejkholdera u lokalnoj zajednici u cilju suzbijanja kriminaliteta.

Nizom aktivnosti kao što su informativno edukativna kampanja, anketa, edukativne radionice, debate, posjete institucijama, okrugli sto i sportski događaj nastojat će se ostvariti ciljevi projekta. Pravovremenim radom na prevenciji i edukaciji sa ovom kategorijom uticalo bi se na smanjenje broja maloljetnih počinitelja krivičnih djela prema kojima nadležni sud izriče disciplinske i druge mjere, a koji bi postali korisni članovi društva

DRUGA RADIONICA
Naziv radionice :’”Uloga nastavnika i profesora u prevenciji kriminala”
Moderator radionice: dr.sc. Muradif Hajder
Mjesto održavanja: Resursni Centar Bugojno
Implementator: UG “Eko element” Bugojno
Učesnici: Nastavnici i profesori Bugojanskih osnovnih i srednjih škola

U srijedu 27.04.2016.godine sa početkom u 18:00 h, organizovana je radionica za nastavnike/profesore u organizaciji UG “Eko Element” Bugojno, a u sklopu projekta “Za ljepšu budućnost” podržan od strane VSTV-a BiH. Tema radionice je “Uloga nastavnika/profesora u prevenciji kriminaliteta”. Moderator radionice bio je dr. sc. Muradif Hajder. Radionici su prisustvovali profesori i nastavnici bugojanskih osnovnih i srednjih škola, a radilo se na teoretskoj i praktičnoj obuci nastavnika i profesora kako reagovati na pojave kriminaliteta kod učenika.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/