Održana promocija knjige “Menadžment u obrazovanju” autorice dr. sc. Šejle Džanan

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Jučer je u punoj Kristalnoj sali Općine Bugojno održana promocija knjige “Menadžment u obrazovanju” autorice dr. sc. Šejle Džanan.

Šejla Džanan rođena je 11. 6.1974. godine u Zenici, gdje završava osnovnu, srednju školu i Pedagošku akademiju.

Studij pedagogije završava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za pedagogiju. Magistrira na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i stiče zvanje magistrice edukacijskih znanosti,oblast obrazovni menadžment.

Na istom Univerzitetu i doktorira 2015. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom: ”Povezanost socijalne kompetencije obrazovnih menadžera sa stepenom zadovoljstva uposlenika u obrazovanju” te stiče zvanje doktora društvenih nauka iz oblasti obrazovni menadžment.

Uzima učešće u raznim edukacijama i seminarima iz oblasti odgoja i obrazovanja te posjeduje certifikate i licence od kojih su neki i međunarodnog karaktera.

Implementirala je projekate od značaja za lokalnu zajednicu i šire kao projekt menadžerica i trener-edukator, te je učestvovala na naučnim skupovima i konferencijama izlažući radove iz oblasti odgoja i obrazovanja.

Objavila je više stručnih radova u časopisu „Naša škola“ iz oblasti odgoja, obrazovanja i obrazovnog menadžmenta.
Kao koautorica učestovala je u izradi priručnika, stručnog rada i akcionog plana:

  1. Stop vršnjačkom nasilju u školi – Razvoj mehanizama rane prevencije i intervencije vršnjačkog nasilja u školi. Beganović, S., Eminović,J., Petraš, S., Džanan, Š., Udruženje „Leptir„ Bugojno, 2014.
  2. Prevencija vršnjačkog i rodno utemeljenog nasilja: Jačanje partnerstva nastavnika i roditelja. Delić, A., Džanan, Š., Haznadarević, E., Hrelja, B., Hibert, M., Kravić, N., Mizdrak, M., Petrićević, A., Softić-Kaunitz, E., TPO Fondacija Sarajevo, 2017.
  3. Razvoj mehanizama rane prevencije i intervencije vršnjačkog nasilja u školi. Beganović, S., Eminović, J. Džanan, Š., Petraš, S., Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, 2018.
  4. Jačanje interkulturalnih i međureligijskih kompetencija. Šiljak Spahić, Z., Hadžić S., Numanović, I., Softić-Kaunitz, E., Cerić, E., Harbaš, B., Halilović, N., Pehar, A., Džanan, Š., Petraš, S., Jusufbegović, E.,Heraković, M., Heraković, B., Stanić, G., TPO Fondacija, 2020.
  5. Akcioni plan Prevencije vršnjačkog nasilja u SBK/KSB
    Zajedno sa mužem,od 1998 godine, osnivač je privatnog preduzeća „Euro-pak“doo Bugojno.
    Zaposlena u JU „Treća osnovna škola„ Bugojno od 2000. godine na mjestu pedagogice škole.
http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/