Održana prezentacija „0“ otpada Općine Bugojno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Cilj NULA OTPADA strategije je stvoriti uvjete da sve što proizvodimo i trošimo ima minimalan uticaj na čovjeka i okoliš.

Osnovni ciljevi “NO” koncepta:

•bez otpada (smanjene količine otpada, ponovna upotreba, recikliranje)

•bez štetnih emisija (u tlo, atmosferu ili vodu)

•bez otpada u životnom ciklusu proizvoda (prijevoz, potrošnja, odlaganje)

•bez upotrebe toksičnih tvari (u procesu proizvodnje i u samim proizvodima)

NO je najsavremeniji i jedini održiv model upravljama otpadom. Ovaj pristup je čvrsto i dokazivo opredjeljenje kretanju prema NO i rezultatima koje ono donosi.

NULA OTPADA je angažman cjelokupnog društva u promjeni kulture ponašanja. Osnovni pristup je investiranje u infrastrukturu umjesto u deponije, što vodi stvaranju radnih mjestu i novih vrijednosti.

4. Investiranje u infrastrukturu umjesto u deponije  smeća
Umjesto izgradnje novih deponija otpada javni novac bi se mogao iskoristiti za izgradnju infrastrukture koja bi omogućila efikasnije provođenje reciklaže, sortiranje otpada, kompostiranje i sl. stvarajući novu vrijednost.

5. Stvaranje radnih mjesta
Postrojenja za sortiranje i reciklažu otpada mogu omogućiti i do deset puta više radnih mjesta nego deponije. Istraživanja dokazuju da proizvođači recikliranog papira i recikliranih plastičnih proizvoda zapošljavaju 60 puta više radnika nego deponije.

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o