Održana izvještajna Skupština Sportskog saveza SBK/KSB

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Danas, 28. januara 2016. godine je u Maloj Sali Općine Travnik održana Izvještajna Skupština Sportskog saveza SBK/KSB na koj je prisustvovalo 22 delegata iz 13 udruženih članica Sportskog saveza SBK/KSB, Sportski savezi  općina Travnik, Novi Travnik,  Bugojno, Vitez, Donji Vakuf, Busovača, delegati iz Općina Fojnica i Gornji Vakuf/Uskoplje i 5 granski saveza Košarkaški savez SBK/KSB, Nogometni savez SBK/KSB, Stonotensiki savez SBK/KSB, Savez sjedeće odbojke SBK/KSB i Karate savez SBK/KSB. U radu Skupštine nisu učestvovali Sportski savez općine Kreševo, Jajce i Dobretići kao i Odbojkaški savez SBK/KSB, Teniski savez SBK/KSB i Sportsko-ribolovni savez SBK/KSB.

Na Skupštini su usvojene izmjene i dopune Statuta Sportskog saveza SBK/KSB uz dva glasa protiv i jednim glasom suzdržan. Protiv izmjena i dopuna Statuta Sporskog saveza SBK/KSB glasali su protiv delegati Sporskog saveza općine Bugojno koji nisu prihvatili predložene izmjene. Izmjene i dopune Statuta Sporskog saveza SBK/KSB imaju za cilj unapređenje rada tojela Sportskog saveza SBK/KSB kao i povećanje transparetnosti u radu Saveza. Nakon izmjena i dopuna Statuta Sportskog saveza SBK/KSB Upravni odbor činit će 11 članova od toga 2/3 iz sportskih saveza općina vodeći računa o teritorijalno i nacionalnoj zastupljenosti i 1/3 iz granskih saveza dok pednost će imati grasnki savezi sa većim brojem udruženih aktivnih sportskih klubova, društava ili udruženja. Skupštinu Sportskog saveza SBK/KSB čini će delegati udruženih članica razvrstanih u šest kategorija. Osnov za kategorizaciju članica je broj udruženih aktivnih sportskih klubova, društava ili udruženja u sportski savez općine dok granski savezi će davati po dva delegata u Skupštini Saveza.

Usvojen je izvještaj o radu Sportskog saveza SBK/KSB za protekli period sa finansijskim pokazateljima i Program rada za 2016. godinu uz napomenu da u 2016. godini prioritet uspostavljanje saradnje sa resornim Ministarstvom kao i traženje da se na Skupštini SBK/KSB razmatra izvještaj o stanju sporta na Kantonu.

Skupština Sportskog saveza SBK/KSB donijela je odluku da se uputi dopis ministrici Katici Čerkez i premijeru Kantona Tahiru Lendi da se zaustavi usvajanje predloženog Pravilnika o kriterijima raspodjele sredstava za sport predviđenim proračunom Kantona Središnja Bosna od strane Odjela za kulturu, sport i informisanje i da se provede šira javna rasprava, jer ovako važan dokument ne može se donijeti bez adekvatne rasprave i da se ne čuje mišljenje sportskih saveza općina, klubova i granskih saveza.

Danas je donesena odluka o datumu održavanja Izborne Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB koja će se održati u četvrtak, 07. aprila 2016. godine u Travniku.

 

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/