Održana 1. naučno-stručna konferencija „Značaj tehničke kulture za obrazovanje mladih“

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Naučno-stručna konferencija, pod nazivom „Značaj tehničke kulture za obrazovanje mladih“ održana je 18.01.2017. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo, a uz podršku brojnih institucija i organizacija, kao i  dužnosnika  iz društveno –političkog života koji su na ovaj način pokazali interes za ovu, vrlo važnu, oblast. Učešće na konferenciji uzeli su i direktori i nastavnici  tehničkog odgoja  i informatike iz SBK, kao i iz općine Bugojno (Treća osnovna škola i O.Š. Drvetine).

„Od uvođenja devetogodišnjeg  osnovnog obrazovanja nastavnici tehničke kulture i informatike u SBK suočeni su sa problemom izvođenja nastave iz ovih predmeta, a učenici sa savladavanjem gradiva.Naime, predmet Osnove tehnike koji se izučava u ostalim kantonima u 5.razredu ,u SBK nije uvršten u NPIP, a u 6.razredu se izvodi predmet Tehnički odgoj po udžbenicima iz drugih kantona , koji podrazumijevaju da je dio gradiva već naučen, što svima stvara dodatni problem u savladavanju .

Kada se radi o predmetu informatika i  tu postoji neusklađenost jer se u SBK , u školama koje rade po bosanskom NPIP-u, ovaj predmet se izučava po 2. časa u 6. i 7. razredu , a zatim nastaje prekid do srednje škole  što uveliko otežava ostvarivanje obrazovnih ciljeva, za razliku od drugih kantona u kojima se ovaj predmet izučava kontinuirano , tj. po 1. čas od 5. do 9. razreda .Informatička i računarska pismenost nerazdvojni je dio opće pismenosti  te ne treba praviti prekid izučavanja u 8. i 9. razredu , nego kontinuirano od 5. do 9. razreda izučavati po jedan čas i održati kontinuitet u učenju.“ Stav je udruženja pedagoga tehničke  kulture u SBK.

Na naučno-stručnoj konferenciji usvojeni su sljedeći zaključci:

 

 • Kroz osnovno i srednje obrazovanje potrebno je intenzivnije raditi na motivaciji učenika i mladih, kako bi iz osnovne škole upisivali stručne-tehničke škole, a zatim se iz srednjih škola opredjeljivali za upis na tehničke fakultete, a sve sa ciljem razvoja inžinjerstva i privrede Bosne i Hercegovine.
 • Potrebno je da predmeti informatika, strani jezik i tehnička kultura, imaju adekvatan tretman u osnovnom obrazovanju.
 • U okviru nastavnog plana i programa Tehničke kulture, sa tendencijom na izučavanje „Saobraćajne kulture“, odnosno kroz uvođenje posebne discipline, potrebno je znatno više prostora posvetiti izučavanju problematike sigurnosti saobraćaja, kako bi se kod mladih razvila saobraćajna kultura ponašanja u saobraćaju od najranijeg uzrasta.
 • Neophodno je opremiti kabinete informatike, tehničke kulture i tehničkih stručnih predmeta adekvatnom savremenom opremom u cilju što bolje i kvalitetnije realizacije nastavnog procesa usklađenog sa savremenim trendovima.
 • Jačati kompetencije nastavnika u osnovnim školama i profesore u srednjim školama koji će motivirati učenike i mlade da se opredijele za tehnička usmjerenja, te ih usmjeravati ka tehničkim fakultetima.
 • Potrebno je uvesti permanentno i kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika i profesora kroz kurseve, seminare i druge oblike stručnog usavršavanja.
 • Uraditi temeljitu analizu postojećih Nastavnih planova i programa predmeta Tehnička kultura i Informatika u osnovnim školama, te segmente Nastavnog plana i programa u tehničkim srednjim školama i uraditi njihovu izmjenu u skladu sa ishodima učenja i u skladu sa UN ciljevima održivog razvoja.
 • Uvesti sistem „dualnog obrazovanja“, gdje bi srednje škole i fakultete svoje učenike odnosno studente, u saradnji sa privrednim sektorom praktično pripremali za tržište rada.
 • U osnovnim i srednjim školama u okviru tehničkih stručnih predmeta, zatim Tehničke kulture i Informatike intenzivnije raditi kroz vannastavne aktivnosti i razvijati ljubav prema tehničkim disciplinama kod učenika i mladih.
 • Organizirati razna takmičenja iz tehničkih oblasti, sajmove inovacija, festivale tehničke kulture, i razne druge manifestacije gdje mladi mogu predstaviti svoje ideje, inovacije, radove i pokazati svoj talenat uz uključivanje privrednog sektorom.
 • Sistemski planirati školovanje kadrova tehničkih usmjerenja u skladu sa potrebama tržišta.
 • Pozitivnim zakonskim rješenjima urediti pitanje rada svih aktera koji se bave promocijom tehničke kulture kao opće kulture i naučno-tehničkog stvaralaštva.

 

 

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/